Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Norrtälje

4xTech AB
Org.nr: 556219-3242
Bolaget verksamhet ska vara bokföring, redovisning, köp- och försäljning av värdepapper och IT-produkter, arkitektur, produktformgivning inom möbel- och inredningsdesign, sjukvård samt där tillhörande tjänster.
A Wahlgren Konsult & Redovisning AB
Org.nr: 556885-6024
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och konsultverksamhet avseende företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet.
AB NOVIMA
Org.nr: 556822-2920
Bolaget ska utföra konsultationer inom redovisning och revision samt föreläsningar jämte därmed förenlig verksamhet.
Alexandra Lindquist Revision AB
Org.nr: 556389-1356
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning- och revisionsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
AO's Redovisningstjänst AB
Org.nr: 556366-8135
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, miljö- och fastighetsservice'fastighetsförvaltning, bedriva klädförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
BCO Consulting AB
Org.nr: 556932-4816
Erbjuder konsult & outsourcingtjänster inom HR- och lön, utbildning samt redovisning.
BloMic Redovisning AB
Org.nr: 556965-6175
Företagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom administration, redovisning och rådgivning avseende företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Borwins Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556392-6426
Bolaget skall bedriva revision och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Cernold Redovisning AB
Org.nr: 556949-3710
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsultationer inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Citysurf AB
Org.nr: 556570-5794
Bolaget ska bedriva dataprogramutveckling, design av hemsidor, konsultverksamhet för internet. Konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och skatterådgivning. Hyreshusförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
EBG Redovisning AB
Org.nr: 556818-9657
Bolaget ska erbjuda tjänster såsom bokföring, redovisning och övrig adminstration till andra företagare.
Ekonomi & Assistans i Norrtälje AB
Org.nr: 556449-6171
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom redovisning och administration.
Ekonomi Roslagen AB
Org.nr: 556814-7150
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi såsom redovisning, skatt, lönehantering och övriga administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiutsikt A Malmgren AB
Org.nr: 556805-0487
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom ekonomi, såsom redovisning, bokslut, deklarationer, samt därmed förenlig verksamhet. bolaget skall även i viss mån bedriva handel- och butik med presentartiklar och fotbeklädnad.
Elinstallation Lennart Gustavsson AB
Org.nr: 556638-0134
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva elektriska installationer och service, redovisning och ekonomisk förvaltning.
Frida Lundblad Redovisning AB
Org.nr: 556910-5330
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Fågelbrokonsult AB
Org.nr: 556282-8177
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom. Köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, elektronik-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, kontors-, energi-, ...
GH Event AB
Org.nr: 556606-2443
Bolaget skall bedriva redovisning, fastighetsförvaltning, restaurangverksamhet samt uthyrning av restauranginventarier och därmed förenlig verksamhet.
Hammarbergs Revision AB
Org.nr: 556662-4879
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, redovisning, konsultuppdrag inom ekonomi, finansiering och skatter och därmed förenlig verksamhet.
HBet Liboca
Org.nr: 969651-8282
Konsultverksamhet inom redovisning.