Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Norrköping

Actom AB
Org.nr: 556785-0820
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja kosmetiska ingredienser till kosmeti- kaindustrin, bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning och data, företagsutveckling, samt ...
Adekvat Ekonomi i Östergötland AB
Org.nr: 556906-9353
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av redovisning, ekonomiska konsultationer, databehandling, utbildning samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Advan Ekonomistyrning AB
Org.nr: 556896-4034
Konsulttjänster inom ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Uthyrning av underkonsulter inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Advisor i Norrköping AB
Org.nr: 556375-2061
Bolaget skall bedriva revision, rådgivning, utredningar och redovisning samt handel med värdepapper, fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Andersson-Sager Redovisning AB
Org.nr: 556827-2669
Bolaget skall bedriva redovisning, redovisnings- och skatte- konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Anoroc Redovisning AB
Org.nr: 556566-2524
Bolagets skall bedriva redovisningsbyrå samt kameral uppdragsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Anoroc Redovisning KB
Org.nr: 969728-3936
Redovisning, ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Asterhults Revision AB
Org.nr: 556717-8289
Bolaget ska bedriva revision och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Bergqvist Agenturer AB
Org.nr: 556340-6023
Bolaget skall bedriva handel med och marknadsföring av varor, företrädesvis tillbehör och utrustning för fordon och båtar. Bolaget skall dessutom bedriva konsultverksamhet inom redovisning, samt dessutom äga och förvalta ...
Birgit Wirén AB
Org.nr: 556772-2193
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Cabelia AB
Org.nr: 556330-1281
Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning och data, samt bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Carina Jonsson Redovisning AB
Org.nr: 556906-7308
Bolaget ska erbjuda bokföring- och redovisningstjänster, ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Charlotta Joelsson Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556891-1423
Företaget ska bedriva verksamhet inom revision, redovisning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Cityrevisorerna i Norrköping AB
Org.nr: 556562-2148
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, konsultverksamhet inom företagsekonomi och beskattning samt därmed förenlig verksamhet.
Edec redovisning AB
Org.nr: 556826-2355
Verksamheten bedrivs genom att bolaget trätt in som andelsägare i AT Ekonomiservice HB, organisationsnummer 969752-9932, vars verksamhet är att bedriva redovisningsverksamhet.
Egenanställningsföretag Östergötland EF
Org.nr: 769613-5818
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att utveckla en plattform för egenanställning avseende arbete'affärsidéer inom tjänstesektorn och därtillhörande verk samhet - att egenans ...
Ekonomibyrån Axet HB
Org.nr: 916695-6871
Konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och skatter samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomipartner ET2 AB
Org.nr: 556457-6238
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom revisions-, redovisning-, skatte-, och organisationsområdena, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Eva Märtas Redovisning AB
Org.nr: 556825-0434
Verksamheten bedrivs genom att bolaget trätt in som andelsägare i annat bolag.
Exime Redovisning AB
Org.nr: 556913-3829
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och företagsekonomi, äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.