Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Nacka

AB Hundra Gubbar
Org.nr: 556918-1117
Bolaget ska bedriva illustration, manusproduktion, reklamproduk- tion, utbildning, redovisning och ekonomisk konsultverksamhet.
Addera Dividera AB
Org.nr: 556665-9602
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom servicebranschen (hotell, restaurang, detaljhandel), redovisning, bolagsadministration samt därmed förenlig verksamhet.
Affärssynergi JK AB
Org.nr: 556881-9758
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom ekonomi, redovisning, affärsjuridik, skatt och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultationer inom marknadsföring, hemside- och webbproduktion och underhå ...
AFORTES AB
Org.nr: 556941-9798
Bolaget skall leverera grafiska alster före tryckning såsom desktop publishing, scanning och OCR, ritningar och framställning av original för tryckning, förberedelser av digital data, samt därmed förenlig verksamhet. Ko ...
Allegat Redovisning HB
Org.nr: 969718-2658
Bolaget erbjuder de ekonomiska tjänster till små och medelstora företag samt enskilda näringsidkare. Vi gör löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar, löner samt deklarationer.
Allegat Redovisning och Administration AB
Org.nr: 556919-8236
Bolaget skall tillhandahålla redovisnings- och administrationstjänster till näringsidkare även bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomiområdet samt bedriva bemannings- och rekryteringsverksamhet jämte därmed förenli ...
Anitta Cavedoni Ekonomitjänst HB
Org.nr: 969685-1337
Rådgivning av bokföring eller administrativa frågor, redovisning, fakturering och skattedeklarationer.
Archinemus AB
Org.nr: 556985-3202
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivning, utbildning och journalistverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom redovi ...
Bquik Redovisning AB
Org.nr: 556547-7261
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisningsbyrå och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Briljant Redovisning Stockholm AB
Org.nr: 556854-6336
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsultationer inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Bullseye Revision AB
Org.nr: 556150-5776
Bolaget skall bedriva redovisning och ekonomisk rådgivning och handel med begagnade bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Cablo Redovisning AB
Org.nr: 556829-4176
Bolaget bedriver tjänster inom redovisning samt ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Catheco Finans AB
Org.nr: 556883-8550
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och beskattning jämte därmed förenlig verksamhet samt bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter.
CLM Redovisning AB
Org.nr: 556460-9088
Bolaget skall taga uppdrag och ge konsultation inom ekonomi- styrning, med inriktning mot redovisning och beskattning samt idka därmed förenlig verksamhet.
COPAB AB
Org.nr: 556074-9227
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultverksamhet, installation och service inom telekommunikation, redovisning och ekonomisk konsultverksamhet, handel med elektroniska komponenter. Förmedling och handel med fastighet ...
ECS projekt AB
Org.nr: 556861-3748
Aktiebolaget ska bedriva servicetjänster inom ekonomi och redovisning samt konsultverksamhet inom grafiskt och konstgrafiskt område.
Ekonomi & Skattejuridik i Nacka AB
Org.nr: 556660-7387
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning och beskattning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult E. Hörnfeldt AB
Org.nr: 556389-6975
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomisport Bredberg AB
Org.nr: 556913-4843
Bolaget skall bedriva redovisning, upprätta deklarationer samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva ledar- och tränarutbildning inom gymnastik och idrott samt annan därmed förenlig verksamhet.
else support AB
Org.nr: 556525-1310
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultverksamhet, installation och service inom telekommunikation, redovisning och ekonomisk konsultverksamhet, handel med elektroniska komponenter samt grafisk formgivning. Bedriva ri ...