Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Mölnlycke

Brosis Consulting AB
Org.nr: 556954-5352
Ekonomiska konsulttjänster, såsom t.ex. redovisning och bokföring.
Brosis Consulting KB
Org.nr: 969718-0504
Bokföring, redovisning och ekonomisk konsultation, samt därmed förenlig verksamhet.
Capistro AB
Org.nr: 556527-2126
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Carina Henrikssons Redovisning AB
Org.nr: 556864-2291
Bolaget skall bedriva redovisning och handel med värdepapper.
Drevett Konsult AB
Org.nr: 556927-0019
Bolaget ska bedriva redovisning, konsultationer inom ekonomi, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Effektiv Redovisning i Mölnlycke AB
Org.nr: 556337-8248
Bolaget skall bedriva verksamhet med konsulttjänster inom redovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer, bolags- bildningar och därmed förenlig verksamhet.
EJK Redovisning AB
Org.nr: 559029-8484
Bokföring, deklarationer, lönehantering, företagsekonomisk rådgivning, musikuppdrag
Gipsskruven Byggnads AB
Org.nr: 556914-0253
Bolaget ska bedriva verksamhet med all slags byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Företaget hyr även ut och förmedlar arbetskraft. Bolaget handlägger redovisning för underentreprenörer samt momsredovisning, sk ...
Guldsätra redovisning AB
Org.nr: 559029-8021
Redovisning och bokföring, ljudinspelning och fonogramutgivning.
Hegmo Revision och Konsult AB
Org.nr: 556542-0956
Bolaget ska bedriva revision och redovisning samt konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Hegmo Revision och Redovisning AB
Org.nr: 556437-7876
Bolaget skall bedriva revision och redovisning samt konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Henriksson Förvaltning AB
Org.nr: 556864-9114
Bolaget skall bedriva redovisning och handel med värdepapper.
KZ Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556646-4383
Bolaget ska bedriva ekonomisk förvaltning, redovisning, konsultation inom företagsekonomi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Möller Design AB
Org.nr: 556949-5756
Rådgivning, utbildning och konsultuppdrag inom ekonomi, redovisning, inredningsdesign och ledning för företag, publika och ideella organisationer samt äga och förvalta värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksam ...
Mölnlycke Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556959-6959
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
NIN-NIS EKONOMI HB
Org.nr: 916848-2439
BOKFÖRING, REDOVISNING SAMT HANDEL MED TEXTIL
Profit i Mölnlycke HB
Org.nr: 969683-2246
Redovisning och IT-byrå såsom att lämna råd och lösningar på datorer till företag.
RB Utveckling HB
Org.nr: 969670-4767
Rådgivning inom ekonomisk redovisning och beskattning.
Sollén Consulting AB
Org.nr: 556983-6884
Kvalificerade konsulttjänster inom redovisning och controller- funktioner.
Österman Konsult AB
Org.nr: 556378-0609
Bolaget skall verka som konsult inom redovisning, skatter och databehandling samt bedriva handel med dataprodukter och dataprogram och därmed förenlig verksamhet.