Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Capistro AB

"Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transport-, avels-, säkerhetsutrust nings-, sport-, kontors-, energi-, petrokemiska-, grafiska-, bil-, båt-, fritids-, farmaceutiska-, film-, flyg-, foto-, förpacknings-, grammofon-, leksaks-, kemisk-tekniska-, gruv-, massa- och pappers-, keramiska-, ur-, turist-, och glasindustrin. Bola get skall bedriva handel med naturläkemedel-, tandvårds-, laboratorie- och läkarvårdsutrustning, jakt- och fiskeutrustning-, ädla- och oädla metaller, konstnärsmateriel, kommunikationsutrustning, presentartiklar, tobak, öl, vin och sprit. Företaget skall också utföra transporter, arkeologiska utgrävningar, bedriva begravningsbyrå, antikhandel, auktionsverksamhet, tvätteri, försäkringsmäkleri, jord- och skogsbruk, radio- och TV utsändning, tapetserarverkstad, botanisk trädgård, bostads- och arbetsförmed ling, äktenskapsrådgivning, valutaväxling, godsmagasinering, inkassobyrå, kreditupplysningsverksamhet, rederi, vilo-, hälso och konvalesenthem, frisersalong, konsultverksamhet inom underhållnings-, restaurang- och hotellbranschen, reklam, administration, ergonomi, utbildning, bevakning, formgivning, juridik, redovisning och ekologi. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen, eller lagen om kreditmarknadsbolag."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Data - Formgivning - Jakt - Juridik - Redovisning - Transport
Org.nr: 556527-2126
Företagsform: Aktiebolag