Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Malmö

1000 Tjänster, Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556391-0388
Bolagets verksamhet skall innefatta redovisning och bokslut samt annan därmed förenlig verksamhet.
2xB Redovisning AB
Org.nr: 556593-9047
Bolaget ska bedriva butiksförsäljning av konfektion, bokförings- och redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
2xB Redovisning i Växjö AB
Org.nr: 556507-9166
Bolaget skall bedriva träning och friskvård, rådgivning inom friskvård, bokförings- och ekonomikonsultationer, uthyrning av inventarier inom friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
2xB Redovisning Sverige AB
Org.nr: 556933-7529
Aktiebolaget ska bedriva bokförings- och ekonomikonsultationer och därmed förenlig verksamhet
3XNYMAN Bokföring & Redovisning AB
Org.nr: 556861-9018
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom bokföring och redovisning.
A Prekali Konsultation & Redovisning AB
Org.nr: 556829-4291
Bolaget ska bedriva konsultation, redovisning och därmed förenlig verksamhet.
AB REG & co
Org.nr: 556871-4454
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Abramson Konsult AB
Org.nr: 556374-3896
Bolagets verksamhet ska vara redovisning och bokslut, skattekonsultationer, redigering och övriga förlagskonsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
ACME Redovisning HB
Org.nr: 969643-8036
Redovisning, bokslut, deklarationer, administrativa tjänster.
ADRECO Redovisning i Malmö HB
Org.nr: 916762-3850
KONSULTVERKSAMHET INOM REDOVISNING, EKONOMI OCH SKATTERÄTT SAMT ANNAN DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Akevo AB
Org.nr: 556952-7723
Bolaget skall bedriva redovisning och bokföring, ekonomisk och skatterådgivning samt dädrmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget A & Co Trading i Malmö
Org.nr: 556478-6779
Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och hemelektronik samt service och installation av desamma, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper, konst, möbler, antikviteter, ädelstenar, smycken, klockor, m ...
Aktiebolaget Drogden
Org.nr: 556281-8608
Bolaget ska i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag- Utföra konsulttjänster inom företagsledning, beskattning, finansiering, redovisning och bolagsrätt. Bedriva förmedlingsverksamhet, främst avseende företag ...
Aktiebolaget Graceland
Org.nr: 556212-2845
Bolaget skall bedriva musikrörelse omfattande artistförmedling, förlagsveksamhet, upplåtande av inspelningsstudio och handel med musikinstrument. Utföra konsulttjänster inom företagsledning, beskattning, finansiering, re ...
Aktiebolaget Malmö Kolonnen 9
Org.nr: 556757-0931
Bolaget skall bedriva i eget namn eller genom dotter-eller intressebolag * utföra konsulttjänster inom företagsledning, beskattning, finansiering, redovisning och bolagsrätt * bedriva förmedlingsverksamhet, främst avseen ...
Aktiebolaget Medhella
Org.nr: 556243-4216
Bolaget skall bedriva redovisning, revision, företagskonsultation och handel med maskiner för den grafiska branschen, papper och värdepapper samt förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhe ...
Aktiebolaget Okavango
Org.nr: 556249-9730
Bolaget skall - i eget namn eller genom dotter- eller intresse- bolag: Bedriva luftfartsrörelse eller äga aktier eller andelar i bolag som bedriver sådan rörelse innefattande köp, uthyrning och för säljning av luftfartyg ...
Aktiebolaget Valanga
Org.nr: 556366-0652
Bolaget skall i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag - Utföra konsulttjänster inom företagsledning, beskattning, finansiering, redovisning och bolagsrätt. - Bedriva förmedlingsverksamhet främst avseende före ...
Aktiva Partners i Skåne HB
Org.nr: 969641-5349
Personalrekrytering, organisationsutveckling, ledarskaps- och medarbetareutbildning, redovisning och bokföring.
Apparans Sweden Account AB
Org.nr: 556912-4927
Bolaget ska erbjuda kvalificerad redovisningsbyrå och konsult- tjänster inom ekonomi och redovisning till egenanställda samt till mindre och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.