Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Linköping

AC Kontoret AB
Org.nr: 556715-7986
Bolaget skall bedriva redovisning och administrativa tjänster, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Achivus Consulting AB
Org.nr: 556968-3732
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling och redovisning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Adiuvare, Konsult & Redovisning HB
Org.nr: 969681-2040
Redovisning till små och medelstora företag samt konsult i marknadsföring för detaljhandel.
Aktiv Redovisning i Linköping AB
Org.nr: 556139-3751
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ekonomi, administration och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
AR NORDIC KONSULT AB
Org.nr: 559008-0510
Bolaget kommer att bedriva företagsrådgivning med konsulttjänst till exempel affärsutveckling, redovisning, bokföring, översättning och tolkning. Vidare kommer bolaget att exportera (barnmat, kosmetik, konfektyrer, hushå ...
Arctium AB
Org.nr: 556510-4691
Bolaget skall bedriva köp, försäljning av lös egendom inom bok- och pappershandel, samt handel med textilier. Bolaget skall bedriva sömnad, kontorsservice, administration, redovisning, utbildning inom språk och redovisni ...
Assist Redovisning i Linköping HB
Org.nr: 916691-8004
Redovisning och skatterådgivning åt mindre företag och privatpersoner.
BMP Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556817-5417
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Bokhållaren i Östergötland AB
Org.nr: 556946-0248
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, organisation och IT, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Brompas Service AB
Org.nr: 556934-0259
Service och underhåll av avloppsanläggningar Smides arbeten Värme och sanitetsarbeten Bokföring och redovisning
Carlsson&Co Ekonomi i Linköping AB
Org.nr: 556958-8709
Aktiebolagets verksamhet ska vara ekonomisk redovisning, råd- givning och konsultativ verksamhet avseende finansiering, skatter och ekonomisk styrning och därmed jämförlig verksamhet.
CENT Företagsutveckling AB
Org.nr: 556713-0074
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer inom företags- utveckling, ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt därmed förenlig verksamhet.
CENT Företagsutveckling i Norrköping AB
Org.nr: 556984-4326
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer inom företags- utveckling, ekonomistyrning, redovisning, beskattning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva mäkleriverksamhet avseende köp och försäl ...
DRM Accounting & Consulting KB
Org.nr: 916635-1313
Redovisning, bokföring, skatterådgivning, företagsanpassad utbildning och inkassoverksamhet.
Egero AB
Org.nr: 556549-2237
Aktiebolagets verksamhet ska vara att - direkt eller genom dotterbolag - tillgodose behovet av ekonomisk redovisning samt personaladministration hos små och medelstora företag, och idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult BoK i Linköping AB
Org.nr: 556507-1304
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå och rådgivning och konsultation inom området ekonomi, skatter och redovisning, värdepappershandel samt köpa och äga fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult i Fårhult HB
Org.nr: 916721-4791
Redovisning, skatterådgivning och konferensarrangemang
Ekonomikonsult i Linköping AB
Org.nr: 556867-0904
Bolaget skall bedriva rådgivning avseende ekonomi - redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikontroll i Linköping AB
Org.nr: 556939-5063
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av konsulter inom redovisning, städverksamhet, handel med värdepapper samt köpa och äga fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Ekonovia Redovisning AB
Org.nr: 556687-7675
Bolagets verksamhet är att utföra och lämna rådgivning inom klientbokföring, upprättande av årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer inom skatteområdet samt därmed förenlig verksamhet.