Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Lidköping

AB Taxi Noir
Org.nr: 556737-5208
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, försäljning och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall driva personbefodran med taxi och buss samt där ...
AB Vänerekonomi
Org.nr: 556857-0849
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena administration, ekonomi och redovisning samt förvaltning av fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
Anextor Holding AB
Org.nr: 556811-3681
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta aktier och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Byrå4 Redovisning AB
Org.nr: 556652-6058
Bolaget skall idka redovisningsbyrå samt annan därmed förenlig verksamhet.
Dahlberg Revision AB
Org.nr: 556750-1001
Bolaget ska bedriva konsultationer inom revision, redovisning, skatter samt därmed förenlig verksamhet.
EkonomiGruppen Almgren i Lidköping AB
Org.nr: 556842-5523
Bolagets verksamhet ska innefatta konsultverksamhet avseende redovisning och övriga ekonomitjänster.
Grangärdets Redovisning AB
Org.nr: 556598-9364
Bolaget ska utföra redovisningstjänster, förvaltning av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom ekonomi samt personaluthyrning inom produktion och ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Haga-Revision HB
Org.nr: 916571-9825
Konsultverksamhet inom redovisning och revisionsbranschen
Jahnstedts Redovisning AB
Org.nr: 556648-2997
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra redovisning, företagstjänster och ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Johan Zhon Konsult AB
Org.nr: 556952-7988
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi och redovisning, äga och förvalta samt driva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kinne Consulting AB
Org.nr: 556403-5607
Bolaget skall bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. Utbidlning inom management och redovisning, revision och ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper, förvaltning av fasti ...
Lidköpings Ekonomihus HB
Org.nr: 969638-3182
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning och juridisk verksamhet, fastighetsförmedling, äga och förvalta fastigheter, ekonomisk rådgivning, handel med kapitalvaror såsom bilar och konst samt värdepapper, auktionsverk ...
Lidköpings Handelshus AB
Org.nr: 556738-6361
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta aktier och fast egendom, handel med fritidsprodukter såsom båtar samt bedriva handel med värd ...
Lidköpings Linne Agenturer AB
Org.nr: 556346-7579
Bolaget skall bedriva grossiströrelse inom sport- och konfektionsbranschen och konsultverksamhet inom 'ekonomiredovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Lidköpings Redovisning AB
Org.nr: 556911-5909
Bolaget ska bedriva redovisnings-, administrations- och konsultuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Mancon Consulting HB
Org.nr: 969683-1644
Handel med tjänster inom områdena IT, ekonomi och grafisk design såsom installation av hård och mjukvara, drift och support service, webbsidor och grafisk design, ekonomistyr- ning, budgetering och redovisning.
Nissfeldt Konsult AB
Org.nr: 556765-2978
Konsult inom ekonomi, redovisning, företagsledning, försäljning, projektledning och därmed förenlig verksamhet.
Pernilla's Consulting AB
Org.nr: 556873-6747
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk redovisning och konsultation samt handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Produktor AB
Org.nr: 556606-6170
Bolaget skall bedriva verksamhet inom elbranschen (installation, försäljning och jourtjänst), inom redovisningsbranschen (redovisning, skatter och juridik) samt även inom kommunikations- och informationsbranschen och där ...
TA Konsult i Lidköping AB
Org.nr: 556324-8474
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och ekonomiska frågor, handläggning av konkurser och rekonstruktioner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.