Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Lidingö

AB SORTI Begravningar
Org.nr: 556320-3412
Bolaget skall bedriva begravningsverksamhet, sorgbearbetning och utbildning i sorg- och begravningsrelaterade frågor. Bolaget skall även tillhandahålla ekonomiska tjänster såsom bouppteckningar, dödsboförvaltning, redovi ...
Adminova AB
Org.nr: 556431-2733
Bolaget skall utföra programutveckling, support, utbildning, försäljning och distribution av dataprogram och ekonomisystem, bedriva konsultverksamhet inom redovisning och skatterådgivning. Bolagets verksamhet skall även ...
Aiuto Finance Consulting AB
Org.nr: 556992-4011
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ekonomi, redovisning och administrativ utveckling samt IT- tjänster, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Interscan
Org.nr: 556057-7230
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva bokföring, redovisning, ekonomisk- och juridisk konsultation. Handel med fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Selfinans
Org.nr: 556420-7404
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdepapper såsom aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, optioner och andra värdehandlingar, att idka finansieringsrörelse a ...
Allena Redovisning AB
Org.nr: 556771-6880
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster, lönetjänster, bokslut och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet.
Amecs AB
Org.nr: 556901-5992
Konsultverksamhet inom bokföring, redovisning, administration och IT. Finansiella placeringar.
AMECS HB
Org.nr: 916641-9151
KONSULTVERKSAMHET INOM BOKFÖRING, REDOVISNING OCH ADMINISTRATION
Arne Danell Taxi AB
Org.nr: 556591-2143
Bolaget skall bedriva taxirörelse samt konsultverksamhet inom redovisning och management
Arne Palm Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556209-9712
Bolaget skall driva redovisning och databyrå samt handel med värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brahegruppen Ekonomi AB
Org.nr: 556727-9186
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
BrEk Konsult AB
Org.nr: 556839-2137
Bolaget ska bedriva verksamhet inom administrativa processer och tjänster såsom redovisning, ekonomi, organisation och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Sterner Agentur AB
Org.nr: 556149-4005
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet med huvudsaklingen jordbruksprodukter och livsmedel, servicebyråverksamhet med inriktning på kamerala och administrativa uppgifter samt löpande redovisning, handel med inventarier ...
Business Process Outsource Sweden AB
Org.nr: 556938-8084
Att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi med rådgivning till företagsledning samt ekonomipersonal, finansanalys, bokföring, redovisning, skattedeklaration, löner och därtill hörande verksamhet samt att på uppdrag skapa ...
Byggtillit och Event TP i Stockholm AB
Org.nr: 556489-2627
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med marknadsföring, mässor, utställningar, organisation, administration och redovisning, bedriva travverksamhet, uppfödning och handel med hästar samt entreprenadverksamhet inom bygg ...
Bysell IT AB
Org.nr: 556520-9573
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations- och affärsutveckling, IT-området avseende hård- och mjukvara, handel med konst, antikviteter och värdepapper samt redovisning och ekonomiska konsultationer även ...
C Jörgen Ericsson AB
Org.nr: 556464-1941
Bolaget skall bedriva konsultationer i redovisning, inom IT (såväl hårdvara), multimedia (både ljud och bild) och management samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
CCT Consulting AB
Org.nr: 556934-6991
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Chew It Konsult AB
Org.nr: 556957-8049
Konsultverksamhet inom bokföring, redovisning och därmed förenlig verksamhet samt handel och konsultation inom säkerhetsprodukter.
Chrismo Consulting AB
Org.nr: 559033-5062
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, administration, HR, affärsutveckling, affärssystem, ekonomisk rådgivning, organisation och management samt därmed förenlig verksamhet.