Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Lerum

A Johansson Redovisning i Lerum AB
Org.nr: 556948-2085
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Acrevi Revision S Johansson AB
Org.nr: 556622-5370
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Fastax AB
Org.nr: 556873-3090
Företagets verksamhet ska bedrivas inom fastighetsförvaltning, fastighetskonsultation, redovisning, förvaltning av värdepapper och därtill förenlig verksamhet
FMJ Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556979-5742
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, bokföring, IT, företagsutveckling, rådgivning samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även idka handel med värdepapper.
Hagaslätt Service AB
Org.nr: 556479-3247
Bolaget ska bedriva transportverksamhet för taxi och budbil samt bokföring och redovisning för klienter, samt därmed förenlig verksamhet.
HBET LARGA
Org.nr: 916445-8789
HANDEL MED REKLAMMATERIAL SÅSOM TRÖJOR, STREAMERS, ETC SAMT REDOVISNING OCH LÖNEHANTERING
INKRA AB
Org.nr: 556333-2807
Bolaget skall driva rörelse med företagsadministrativ konsultation och redovisning, samt annan därmed förenlig verksamhet.
JGi Ekonomi i Lerum AB
Org.nr: 559012-3641
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt litterär verksamhet
L Johansson Redovisning i Lerum AB
Org.nr: 556948-1889
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
LeB Ekonomiansvar AB
Org.nr: 559028-3403
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, tillverkning och försäljning av pedagogiskt material, böcker och hantverk, tillhandahålla guidade turer för turister samt därmed förenlig verksamhet.
Lillemor Johansson Redovisning AB
Org.nr: 556317-8093
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå och ekonomisk konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
OB1 Konsult och Redovisning AB
Org.nr: 556831-4487
Bolaget skall bedriva konsultationer inom områdena redovisning, beskattning och informationsteknologi. Vidare skall bolaget idka import och export med byggnadsvaror. I övrigt skall bolaget bedrivas enligt ovan i förenlig ...
OB1 Konsult och Redovisning HB
Org.nr: 969701-3770
Konsultationer inom redovisning och beskattning, import och handel med byggnadsvaror, konsultation inom informationsteknologi såsom webdesign, officepaket, layoutframtagning, ta fram hemsidor samt mindre hjälp till använ ...
Per Håkansson Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556997-3091
Bolaget ska bedriva konsultationer inom företagsekonomi och redovisning, förvaltning av fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Redovisningsbyrån i Lerum AB
Org.nr: 556847-8282
Bolaget ska bedriva allmänna kontorsgöromål, bokföring, redovisningstjänster samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom redovisning.
SAREKO Consulting AB
Org.nr: 556964-2993
Företaget skall bedriva redovisning, ekonomisk rådgivning, affärsutveckling, föreläsningar, utbildning, coachning, catering och därmed förenlig verksamhet.
SJÖBLOM & PARTNERS AB
Org.nr: 556401-2754
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation inom områdena redovisning, skatter, företagsanalyser , affärsutveckling, kameral uppdragsverksamhet och utbildning samt äga och förvalta lös och fast egendom, ävensom idka där ...
Stenberg & Stenberg HB
Org.nr: 969745-1236
Grafisk formgivning samt därmed förenlig verksamhet. Design, tillverkning och försäljning av möbler och inredningsdetaljer samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed fören ...
Svensk Redovisning Jessica Koskinen AB
Org.nr: 556815-9528
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut, ekonomisk rådgivning.
verigood AB
Org.nr: 556971-6268
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av aktier och andelar samt konsultationsverksamhet inom ekonomistyrning, redovisning, bokföring, finansiering och företagsvärdering och till dessa förenlig verksamhet.