Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

FMJ Ekonomi & Redovisning AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, bokföring, IT, företagsutveckling, rådgivning samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även idka handel med värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Företagsutveckling - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556979-5742
Företagsform: Aktiebolag