Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Kungälv

Anwass Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556113-5095
Bolaget skall bedriva administrations-, ekonomi-, redovisning-, kontors-och företagsservice, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
BELEGA HB
Org.nr: 916847-1366
Konsultation inom ekonomi och redovisning.
Best 4 you AB
Org.nr: 556593-2836
Bolagets verksamhet ska vara att hjälpa och informera företagare med redovisning och bokföring samt vara telefonioperatör där kunder kan väljs oss som förvalsoperatör via fasta telefonnätet.
BTLE Produkter AB
Org.nr: 556720-0414
Bolagets ska bedriva renovering och service av fordonstillbehör. Grafisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka uthyrning av personal samt markanläggning och barmarksskötsel. Bolaget ska även u ...
CK & Partner Konsult AB
Org.nr: 556596-9960
Bolaget ska bedriva konsultationer beträffande redovisning och fastighetsförvaltning.
Ekonomi & Redovisning i Kungälv AB
Org.nr: 556850-3840
Föremålet för företagets verksamhet är att tillhandahålla ekonomisk konsultation, upprätta bokslut, årsredovisningar, deklarationer , redovisning o därmed förenlig verksamhet.
Ekonomihuset Västra Götaland AB
Org.nr: 556509-5881
Bolaget skall bedriva redovisning inom ekonomi och adminstrativa datorlösningar samt därmed förenlig verksamhet.
EkonomiSupport i Kungälv AB
Org.nr: 556281-8624
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och företagsadministration, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka uthyrning av personal.
Företagskonsulten i Kungälv AB
Org.nr: 556314-1588
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, bokslut, skatterådgivning, konsultationer, bolagsfrågor samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
GIFA Redovisning AB
Org.nr: 556648-1528
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå, bedriva konsultverksamhet i ekonomi- och fastighetsfrågor samt äga och förvalta värdepapper.
Hellersjö Consulting AB
Org.nr: 556843-5662
Bolaget skall bedriva redovisning och ekonomikonsultation, datakonsultverksamhet och utveckling av kundspecifik mjukvara, reparationer av elsystem till motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
ILJA Resurs AB
Org.nr: 556904-6591
Aktiebolaget ska utföra tjänster inom bokföring, redovisning, löneberedning samt hantverk inom måleri, textil och inredning.
Jenslöv Konsult AB
Org.nr: 556678-8476
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, IT och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Kungälvs Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556338-3768
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, konsultationer inom redovisnings- och skatteområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Maiken & Ernst AB
Org.nr: 556959-9086
Bedriva administrativt konsultarbete, redovisning, kapitalförvaltning och därmed jämförlig verksamhet
Nordenhams Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556451-3074
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultation, bokföring, redovisning, revision samt därmed förenlig verksamhet.
Norrmannebo Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556504-0572
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet beträffande redovisning, bokföring, skatter, bokslut och därmed förenlig verksamhet.
Norrmannebo Bokföringsbyrå KB
Org.nr: 969653-2234
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet beträffande redovisning, bokföring, skatter, bokslut och därmed förenlig verksamhet.
Olsson Redovisning & Affärsutveckling AB
Org.nr: 556331-4961
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomisk rådgivning, redovisning och affärsutveckling samt handel med värdepapper såsom aktier, optioner samt även äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed ...
Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556471-4201
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, skatterådgivning och annan företagsekonomisk rådgivning, handel med värdepapper avseende egna tillfälliga likviditetsöverskott samt därmed förenlig verksamhet.