Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Karlstad

Addera Liljemark AB
Org.nr: 556630-0066
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Harry Bucht
Org.nr: 556047-1210
Bolaget skall utföra redovisning och annan administrativ service åt småföretag och föreningar samt att bedriva utbildningsverksamhet inom administration, ledarskap, träningslära, fysiologi och liknande.
Anenon AB
Org.nr: 559023-1766
Bolaget skall bedriva redovisning och konsultationer inom redovisning samt närstående eller därmed förenlig rörelse.
Auto Consult i Karlstad AB
Org.nr: 556671-3771
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med fordon, två-, tre och fyrhjuliga, samt husvagnar, husbilar och båtar. Bedriva handel med reservdelar och tillbehör till dessa fordon samt utföra reparationer. Uthyrning ...
Backgatans Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556760-6958
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster inom bokföring och redovisning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bergslagens Ekonomi & Konsult AB
Org.nr: 556544-5771
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bifrost Redovisning AB
Org.nr: 556490-7680
Bolaget skall som föremål för sin verksamhet bedriva redovisning och konsultation inom ekonomiområdet. Handel med värdepapper. Konsultation och utbildning inom området organisationsutveckling. Kompetensanalyser. Utbildni ...
Bogus Redovisning AB
Org.nr: 556407-4408
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, konsultation inom ekonomi och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bokföringshuset KW AB
Org.nr: 556684-2448
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, konsultation inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Bollings Servicebolag HB
Org.nr: 969730-4773
Utföra tjänster såsom städning, matlagning, små hemmareparationer samt enklare kontorstjänster såsom redovisning.
Bärsta Redovisningsbyrå HB
Org.nr: 916912-6597
Redovisning, utbildning inom ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet.
Carl Widing Förvaltning HB
Org.nr: 969644-2426
Konsultverksamhet inom redovisning, management och beskattning. Företagsadministration.
Cetanica Consulting KB
Org.nr: 969640-5480
Redovisning och bokföring, data- och försäkringskonsult, flygbiljettförsäljning. konsultverksamhet avseende datatjänst, internetpublicering, projektledning och produktionsutveckling inom databranschen, försäkringar, före ...
Christoffersen Företagskonsult AB
Org.nr: 556242-3383
Bolaget skall driva redovisning, revision och ekonomisk konsultation samt tillhandahålla datatjänster och därmed förenlig verksamhet.
CMA Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556596-0563
Bolagets verksamhet är att bedriva löpande redovisning, bokslut, deklaration, rådgivning,
CMAPG Redakonsulten AB
Org.nr: 556774-9022
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva löpande redovisning, bokslut, deklaration samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomernas hus i Sverige AB
Org.nr: 556756-3746
Föremålet för bolagets verksamhet är försälja redovisning och bokföringstjänster samt att erbjuda företag och organisationer konsulttjänster, främst inom ekonomi. Bolaget ska också bedriva handel med värdepapper och fast ...
Ekonomi & Affärsutveckling i Värmland AB
Org.nr: 556402-1896
Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning samt affärs- och organisationsutveckling, samt äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ...
Ekonomikompetens Nordic AB
Org.nr: 556636-7040
Aktiebolaget ska inom data' it, ekonomi, administration och redovisning erbjuda varor och konsultativa tjänster, utbildning samt uthyrning av personal till företag och institutioner. Bolaget skall vidare bedriva handel m ...
Ekonomikompetens Värmland AB
Org.nr: 556649-0461
Bolaget skall genom egen personal och med externa konsulter erbjuda företag och organisationer konsultativa tjänster, främst inom ekonomi, redovisning och projektledning samt även inneha värdepapper och fast egendom, äve ...