Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Jönköping

4 You Redovisning/Assistans i Jönköping AB
Org.nr: 556879-5743
Företaget ska bedriva hjälp till funktionshindrade som är beviljad assistanstimmar enligt LSS. Redovisningshjälp till föreningar och mindre företag.
AB Ekonomiförvaltning Månsson
Org.nr: 556503-6265
Bolaget skall bedriva redovisning, bokföring och skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
AB Komplett Redovisning i Jönköping
Org.nr: 556655-2237
Bolaget skall bedriva redovisningskonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Arnells Redovisningskonsult KB
Org.nr: 916522-9122
Redovisning och ekonomisk-juridisk konsultation.
Boströms Redovisning HB
Org.nr: 916702-5858
Redovisning, revision, skatte- och ekonomisk rådgivning till privatpersoner och företag samt övriga kontorstjänster.
Boströms Redovisningsbyrå i Jönköping AB
Org.nr: 556760-4904
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultuppdrag inom redovisning och ekonomiadministration, skatterådgivning, revisioner och därmed förenlig verksamhet.
Brahe Redovisning AB
Org.nr: 556160-2425
Aktiebolaget ska bedriva bokföringsverksamhet, revisionsverksamhet och därtill närliggande konsultationer, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Brahe Redovisning i Gränna AB
Org.nr: 556912-4612
Aktiebolaget ska bedriva bokföringstjänster och närliggande konsultation, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CME Redovisning AB
Org.nr: 556907-1466
Företaget bedriver konsulttjänster inom ekonomi och redovisning.
Dependa AB
Org.nr: 556662-6890
Bolaget skall bedriva konsultrörelse, verksamhetskonsulting till företag inom redovisning, administration, inköp, försäljning, organisation och strategi. Äga och förvalta fastigheter, värdepapper och skog, samt därmed fö ...
Ekolust EF
Org.nr: 769609-3504
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
G.W Carlsson Konsult AB
Org.nr: 556982-3809
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans och redovisning samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva rådgivning inom fastigheter, hotell- och restaurangbranschen samt äga och förvalta ...
GBF Redovisning AB
Org.nr: 556906-0295
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bokförings- och redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Insumma HB
Org.nr: 969728-2045
Bolaget skall bedriva redovisning och ekonomiska konsultationer samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolag ska även förvalta aktier och andra värdepapper.
JT Flygare AB
Org.nr: 556731-0817
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning.
Jönköping Redovisningsbyrån Kontrollera AB
Org.nr: 556799-9502
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring och därmed förenlig verksamhet.
KARROCK HB
Org.nr: 916695-8182
Rådgivande och försäljande verksamhet inom ekonomi, redovisning och data.
Ma-Da Förvaltning AB
Org.nr: 556771-0008
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka bygg- och fastig- hetsservice liksom uthyrning av maskiner och inventarier inom byggsektorn, tillhandahåller konsulttjänster inom ekonomi och redovisning, äga och förvalta ak ...
Marika Carlsson Redovisning AB
Org.nr: 556836-1595
Redovisning och bokföring.
Ojdanic & Co EF
Org.nr: 769606-5734
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och en ...