Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Huddinge

Accora HB
Org.nr: 969626-2360
Redovisning och därtillhörande verksamhet.
Account Redovisning i Sverige AB
Org.nr: 556571-3533
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Admicora AB
Org.nr: 556989-6425
Redovisning och därtill hörande verksamhet, personaluthyrning inom lokalvård och därtill hörande verksamhet.
AF:s Redovisning i Huddinge AB
Org.nr: 556586-9855
Bolagets verksamhet ska vara bokföring- och redovisningstjänster, bokslut, deklarationer, konsultationer inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Alltid Redovisning i Stockholm AB
Org.nr: 556962-7416
Redovisning och bokföring samt nätverkshandel med lädervaror
Andersson och Wengelin Redovisning HB
Org.nr: 969684-0116
Bokföring, redovisning och lönehantering.
Andersson Wivian Företagsservice AB
Org.nr: 556298-3428
Bolaget skall bedriva redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning idka bud och transportservice, kontorsservice, marknadsföring, städservice, försäljning av kontorsmaterial, ävensom att äga och förvalta fast oc ...
Arbetsförening Sörmland EF
Org.nr: 769613-0660
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med deras arbetsinsatser bedriva verksamhet inom bygg, hotell, kraftverk, sjöfart, restaurang, juridik och redovisning eller därmed fören ...
Artworkmen AB
Org.nr: 556247-3685
Bolaget skall bedriva grafisk utformning och originalframställning, redovisning och bokföringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Backman Redovisning AB
Org.nr: 556828-1694
Företaget skall bedriva konsulttjänster inom bokföring, redovisning och lön.
Bergsviks Redovisning AB
Org.nr: 556936-7583
Aktiebolaget ska bedriva redovisningskonsultverksamhet.
Brodd Redovisning AB
Org.nr: 556795-8359
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom redovisning och administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Bråthe Consulting AB
Org.nr: 556767-5342
Föremålet för bolagets verksamhet är att utöva näringsverksamhet i form av redovisning och bokföring, skatterådgivning, ekonomisk och juridisk konsultation, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet
Budzynski Consulting AB
Org.nr: 556769-5787
Föremålet för bolagets verksamhet är att utöva näringsverksamhet i from av redovisning och bokföring, skatterådgivning, ekonomisk och juridisk konsultation, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
BWK EKONOMIKONSULT HB
Org.nr: 916644-5149
EKONOMIKONSULT - BUDGET, REDOVISNING, BOKSLUT, DEKLARATION, ORGANISATION, EKONOMISTYRNING, FÖRETAGSBESKATTNING OCH MARKNADSFÖRING
Cecont Redovisning AB
Org.nr: 556632-3233
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring samt därmed förenlig verksamhet.
Chamoun Konsultbyrå AB
Org.nr: 556991-5845
Chamoun konsultbyrå AB kommer bedriva konsultverksamhet för rådgivning, ekonomi, bokföring och redovisning, coaching och arbetssökning, service för nyanlända.
Chiros Redovisning AB
Org.nr: 556893-4714
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
CNR Företagskonsulter AB
Org.nr: 556496-6413
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet samt konsult- verksamhet rörande redovisning, skatter och finansiella tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Databolaget Roland Thorberg AB
Org.nr: 556242-7178
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet avseende administration, ADB- och redovisning, försäljning, marknadsföring och utveckling av mjuka och hårda elektronik- och dataprodukter samt därmed förenlig verksamhet.