Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Helsingborg

Aaronix Redovisning AB
Org.nr: 556712-0042
Bolaget ska bedriva ekonomi, konsultverksamhet inom företagsadministration och redovisning.
Aiss AB
Org.nr: 556778-1983
Bolaget ska bedriva förmedling av musik för alla tillfällen, varuhandel med anknytning till musik, handel med glas, tillverkning av keramikprodukter, rådgivning i finansiella frågor, redovisning samt därmed förenlig verk ...
Aldina Partner Ekonomi och Skatt HB
Org.nr: 969761-8164
Konsultverksamhet inom administration, ekonomi, redovisning, skatter och organisation.
Anewment AB
Org.nr: 556726-2828
Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva hol dingverksamhet samt att äga och förvalta fast och lös egendom och a ...
Ann Littorin EkonomiKompetens AB
Org.nr: 556795-0927
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på redovisning och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
ARTIA AB
Org.nr: 556739-5255
Aktiebolagets verksamhet ska vara att sälja tjänster inom redovisning, organisation och administration, fastighets- förvaltning, hyresjuridik, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed före ...
Avantia Finans & Redovisning AB
Org.nr: 556866-4519
Aktiebolaget ska bedriva redovisning- och restaurangverksamhet.
Baker Tilly Helsingborg KB
Org.nr: 969750-5338
Bolaget ska bedriva revision, redovisning och övrig ekonomisk rådgivning jämte därmed förenlig verksamhet
Baran Redovisning AB
Org.nr: 556649-5551
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration.
Beatrix Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556683-0260
Bolaget skall bedriva redovisning, bokslut, deklarationer och ekonomiska konsultationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BIT Redovisning AB
Org.nr: 556372-8582
Bolaget ska bedriva redovisning samt ekonomisk rådgivning, fotografisk verksamhet, värdepappershandel samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Black Oak Consulting AB
Org.nr: 556917-6521
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- och ekonomiledning, ekonomistyrning, controlling, redovisning och intern extern juridisk expertis samt därmed förenlig verksamhet.
Bo Olsson Redovisning AB
Org.nr: 556439-1851
Bolaget skall driva kameral uppdragsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet samt kapitalförvaltning.
BokföringsDiagram AB
Org.nr: 556701-8758
Bolagets verksamhet skall vara att dels sälja tjänster såsom redovisning och administration, dels upprätta finansiell dokumentation för kunder i form av ekonomiska rapporter, informationssammanställning och liknande samt ...
Brising Accounting and Finance AB
Org.nr: 559021-2477
Redovisningsbyrå, sköta mindre företags löpande bokföring, redovisning, skattedeklarationer samt årsredovisningar. Även konsultera mindre företag med lönehantering.
Carina Ence Konsult AB
Org.nr: 556760-3393
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, skatter, redovisning och utbildning i ekonomiprogram jämte därmed förenlig verksamhet.
CC Ekonomigruppen KB
Org.nr: 916544-1495
Bolaget skall bedriva konsultation och utbildning inom ekonomi och redovisning.
Coleus Ekonomi & Personal AB
Org.nr: 556852-9878
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, bokföring och administration och konsultverksamhet inom personal, försäljning, marknadsföring, organisation och ledarskap. Handel med bila ...
CRD Markets AB
Org.nr: 556892-5878
Konsultverksamhet inom internationell marknadsföring, försäljning, redovisning och ekonomi.
Datapartner i Helsingborg AB
Org.nr: 556608-9198
Datapartners verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster och produkter inom IT och redovisning.