Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Hässelby

Björkehill Entreprenader AB
Org.nr: 556141-7923
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet och konsultverksamhet inom företagsekonomi, redovisning samt marberedning och uthyrning av entreprenadmaskiner. Bolaget skall vidare bedriva därmed förenlig verksamhet.
C.L.A.M. Konsult HB
Org.nr: 969652-8083
Konsultation avseende nätverk, pc miljö, IT och Internet såsom internetinstallationer, internationell marknadsföring. Lobbying verksamhet samt redovisning, bokslut, skatter och affärs- rådgivning.
Clarentus AB
Org.nr: 556732-1616
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags ekonomistyrning, redovisning, bokföring och organisation, handel med och förvaltning av värdepapper för egen räkning, friskvårds- och massageverksamhet samt därmed ...
Dufva&Orrby HB
Org.nr: 969754-7215
Företaget ska utföra tjänster inom områdena ekonomisk redovisning samt inom information och journalistik.
Ekoreda AB
Org.nr: 556830-8752
Bolagets verksamhet är bokföring, redovisning, skatterådgivning och andra administrativa tjänster.
Ekoreda KB
Org.nr: 969737-3596
Redovisning, bokföring, skatterådgivning och andra administrativa tjänster.
Emolin Ekonomi KB
Org.nr: 969691-0034
Konsultativ verksamhet inom ekonomi och redovisning samt ADB-stöd.
Eva Skarner AB
Org.nr: 556797-2004
Bolaget ska bedriva revision, redovisning, konsultationer inom skatt och ekonomi samt äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Frennert Consulting AB
Org.nr: 556948-8645
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och tillhandahålla rådgivning och expertis inom områdena redovisning och skatter.
Guruscand AB
Org.nr: 556901-0498
Konsultuppdrag inom IT-branschen IT-relaterade uppdrag inom musikbranschen IT-relaterade uppdrag inom bokföring och redovisning Internationellt konsultarbete inom IT
Idékupan AB
Org.nr: 556492-1020
Bolaget skall utföra redovisningsuppdrag och konsultuppdrag inom redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inferno Vind AB
Org.nr: 556857-4429
Aktiebolaget ska driva försäljning och konsulttjänster inom området förnybar energi samt konsulttjänster inom ekonomi och redovisning.
JGH Consulting AB
Org.nr: 556755-4141
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisningstjänster, konsultationer inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
JLK Juridik & Ekonomi HB
Org.nr: 969735-7458
Konsultverksamhet inom affärsjuridik, förmedling av affärskontakter mellan små polska och svenska företag, bokföring samt redovisning.
K Rönnlycke redovisning AB
Org.nr: 556821-0230
Bolaget ska bedriva konsult- och redovisningstjänster inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Karlsson Ekonomi AB
Org.nr: 556841-0558
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, redovisning och ekonomisystem samt därmed förenlig verksamhet.
LGC Ekonomi & Konsult HB
Org.nr: 969703-5542
Bedriva tjänster och konsultationer inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
M.I.L Redovisning AB
Org.nr: 556804-7368
Företaget kommer att hyra ut tjänster inom redovisning
MARMIHVAL HB
Org.nr: 969674-7287
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i Sverige och utomlands för personer eller företag som önskar idka näringsverksamhet internationellt, i Sverige eller inom EU, undersökningar och bedömningar av affärsidéer, markna ...
Moberg Konsult & Design AB
Org.nr: 556940-2356
Konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och organisationsutveckling samt därtill relaterad verksamhet. Design, tillverkning och försäljning av smycken samt därtill relaterad verksamhet.