Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Handen

A-C Aideheim Redovisning AB
Org.nr: 556927-5497
Föremålet för bolagets verksamhet är bokföring, redovisning, träning och tävling med travhästar och därmed förenlig verksamhet.
AB Gustafssons Bygg & VVS
Org.nr: 556883-4070
Företaget skall bedriva handel med Bygg och VVS Varor, samt utföra alla förekommande bygg, vvs arbeten och även service och reperationer av bad, spa, pool, värmepumpar, värmesystem, filtersystem m.m. Och även redovisning ...
AB Söder & Green Redovisning
Org.nr: 556405-2321
Bolaget skall bedriva administrativa tjänster samt konsulterande verksamhet inom personal och ekonomiområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Amelitas Redovisning AB
Org.nr: 556767-1747
Bolagets verksamhet skall vara bokföring, redovisning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Anylator Consulting AB
Org.nr: 556671-8689
Föremålet för bolagets verksamhet är tillhanda konsulttjänster- affärs- och produktutveckling inom områdena marknadsföring och försäljning, personaladministration, ekonomi och redovisning, logistik och produktion, data o ...
Björn Aideheim Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556225-6015
Bolaget skall driva redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
EkonomiPatrullen AB
Org.nr: 556608-3878
Bolaget skall bedriva redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
FöretagsEkonomerna i Stockholm AB
Org.nr: 556894-4226
Bolaget skall erbjuda företag och företagare all ekonomisk administration, så som att: köpa, starta, driva och avveckla bolag, redovisning, löner, fakturering, betalningar, bokslut, deklarationer och årsredovisningar, re ...
Handenrevisorerna Leif Nilsson AB
Org.nr: 556492-7274
Bolaget skall bedriva redovisning, revision, databehandling, kamerala tjänster, konsult inom ekonomi- och skatteområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lena Otteberg Strandberg AB
Org.nr: 556880-6102
Bolaget skall idka förvaltning av lös egendom, konsulttjänster avseende ekonomi, redovisning och redovisningsuppdrag
Monirox AB
Org.nr: 556962-7895
Bolaget skall bedriva handel med friskvårdsprodukter, sport och hälsoprodukter, både som butiksförsäljning och internetförsäljning samt import och export av densamma samt konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, friskvår ...
N&R Allekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556854-6013
Bolaget ska bedriva redovisning- och konsult verksamhet inom ekonomi och redovisning för små och stora företag inom alla branscher.
N&R Holding Invest AB
Org.nr: 556807-8199
Förvaltning av verksamhet och investeringar. Viss rådgivning inom ekonomi och redovisning för företagare. Arbetsledning och konsultation.
Napeko HB
Org.nr: 969686-3894
Redovisningsuppdrag, konsulttjänster avseende ekonomi och redovisning, kroppsvård samt därmed förenlig verksamhet. Byggverksamhet.
Oves Asfalterings AB
Org.nr: 556240-9689
Bolaget skall utföra markarbeten samt entreprenadarbeten inom byggnadsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet och utbildning inom företagsekonomi och redovisning samt ...
Pia Sundberg Holding AB
Org.nr: 556821-8019
Bolaget ska äga och förvalta aktier, fastigheter, tomtmark, utföra redovisningstjänster, utbildning inom redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Redovisa Resultat RR AB
Org.nr: 556808-4387
Redovisningsbyrå samt konsulttjänster inom redovisning och därmed förenlig verksamhet
SC Accounting AB
Org.nr: 556828-1280
Bolaget ska bedriva redovisning för små till medelstora företag. Bolaget ska även upprätta årsredovisning, inkomstdeklarationer och bolagsbildning samt rådgivning därmed förenlig verksamhet.
SC Accounting Group AB
Org.nr: 556802-5174
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut och inkomstdeklarationer för små till medelstora företag. Bolaget ska även bedriva konsulttjänster inom området affärsförbindelse med Kina och kinesisk kultur.
Solsätra Redovisning AB
Org.nr: 556450-9551
Bolaget skall bedriva verksamhet med bokföringsarbeten och övriga kontorstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.