Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Halmstad

A Name Not Yet Taken AB
Org.nr: 556864-2747
Föremålet för företagets verksamhet är att agera konsult inom redovisning, systemutveckling och programmering samt att utveckla egna produkter inom dessa områden.
Accenten Redovisning AB
Org.nr: 556522-4572
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom redovisning, ekonomiutbildning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Akey Redovisning i Halmstad AB
Org.nr: 556964-8925
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, förvalta värdepapper och därmed ha förenlig verksamhet.
Akridi redovisning AB
Org.nr: 556616-2771
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och konsulttjänster inom företagsekonomi och andra närliggande tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Alexander Graf
Org.nr: 556045-6872
Bolaget skall bedriva agenturrörelse samt tillverkning, försäljning och service med produkter för friskvård, rehabilitering, medicin, hälsoteknik, idrott & motion, samt korta varor. Bolaget skall bedriva utbildnings- oc ...
Anjoli Redovisning AB
Org.nr: 556842-0235
Företaget ska bedriva redovisningsverksamhet, konsultation och rådgivning inom ekonomi, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BiJako Revision AB
Org.nr: 556736-7866
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utföra revision, redovisning, rådgivning och skattekonsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Birger Svensson Redovisning AB
Org.nr: 556717-1896
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning och beskattning.
Båstad Garanti Redovisning HB
Org.nr: 916432-9105
Redovisning och bokföring.
Ciccon Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556809-0848
Redovisning och ekonomikonsulting.
DNC Consulting AB
Org.nr: 556739-4779
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster och konsultationer inom ekonomi, redovisning, försäljning och produktion inom bl.a. restaurang- och fastighetsbranschen, äga och förvalta fast och lö ...
Ekodemos HB
Org.nr: 916673-7339
Konsultverksamhet inom sjöfart, utbildning, ekonomi, hälsoekonomi, redovisning och personaladministration. Personaluthyrning inom transportsektorn (Väg- och sjötrafik). Fiskeguidning i Sverige och Norge.
Ekonomitjänst Jan Hermansson KB
Org.nr: 916824-3112
Administrativ service (fakturering, redovisning, bokslut och deklaration m m) ekonomisk konsultation och skatterådgivning m m.
emreko AB
Org.nr: 556717-1268
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, skattekonsultationer och rådgivning för små och medelstora företag.
Erica Salén Konsult AB
Org.nr: 556880-2663
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, ekonomitjänster, konsultativ verksamhet inom ekonomi, ekonomisk rådgivning, coaching, uthyrning av personal samt handel med textil och kontorsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Förvaltnings Assistans Sverige AB
Org.nr: 556977-6726
Företaget ska bedriva byrå- och konsultverksamhet inom bokföring, redovisning, ekonomiadministration och därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
GSG Ekonomiservice i Halmstad AB
Org.nr: 556858-4469
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
Gunnel Nilssons Byrå AB
Org.nr: 556718-2232
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokslutsarbete och deklaration samt därmed förenlig verksamhet.
Gustelia Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556351-9148
Bolaget skall driva redovisning och revision samt idka därmed förenlig verksamhet.
J-O Dannesunds Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556228-9933
Bolaget skall bestå av revisioner, konsultationer inom redovisning och företagsekonomi samt därmed förenlig verksamhet.