Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Hägersten

A.A.E Consulting AB
Org.nr: 556998-8206
Bolaget sysslar med bemanning, jobb matchning samt andra arbetsmarknadsfrågor. Dessutom jobbar bolaget med anbud, bokföring och redovisning, samt förenliga verksamheter.
A.F.T Ekonomi AB
Org.nr: 556779-6700
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och bokföring för ett antal klienter främst artister och filmbolag, försäljning av present- artiklar och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Wernberg & Partners
Org.nr: 556990-4849
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, redovisning, skatt och ekonomi, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Apprikatum KB
Org.nr: 969728-3720
Redovisning, ekonomisk rådgivning, konsultation inom kundservice, byggservice konsultation, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
arCHIPelago Data AB
Org.nr: 556487-2959
Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och tillbehör jämte därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Bill konsult AB
Org.nr: 556863-9859
Bilverkstad (reparation och service av bilar, motorcyklar och lättare lastbilar), bilförsäljning (försäljning av gamla och nya bilar ink. import och export av bilar) samt bilförmedling (förmedling av bilar). Bolaget skal ...
C Kärrholm Consulting AB
Org.nr: 556287-1607
Bolaget ska bedriva verksamhet inom området beskattning och företagsekonomisk redovisning.
Cetanica AB
Org.nr: 556577-9955
Bolaget skall bedriva försäljning, utveckling, export och import av luft- och vattenreningsproduter samt tillbehör. Redovisning och bokföring, skatterådgivning, företagsförmedling, ekonomisk rådgivning, företagsbildning. ...
Cetanica Ekonomitjänster AB
Org.nr: 556915-1276
Bolaget ska bedriva bokföringstjänster, redovisning, företagsbildning, diverse finansiella tjänster, rådgivning, handla med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
CorEthicz Consulting AB
Org.nr: 559028-1209
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området rådgivning och konsultationer inom affärsutveckling, risk och kapitalhantering, regelefterlevnad (Compliance), finanisiella regler och tillsyn, intern styrning och ...
Din Partner Kasp AB
Org.nr: 556882-4378
Bolaget ska bedriva affärsutvecklings konsulting, bokföring, redovisning samt personaladministration för små och medelstora företag.
Ekonomihuset i Spånga HB
Org.nr: 969648-4766
Redovisning och revision samt rådgivning avseende skatter och andra förenliga bolagsärenden. Fotografverksamhet.
Enlund 3E Management AB
Org.nr: 556903-4670
Konsultverksamhet inom - affärs- och processsutveckling - förändringsuppdrag, organisations- och ledningsutveckling - resursutveckling och coachning samt - interimsmanagement inom ekonomi, redovisning och business contro ...
Exuss AB
Org.nr: 556696-2980
Aktiebolagets ska vara att bedriva transportverksamhet, kunsultation inom ekonomi och redovisning, hantverkshjälp, byggnadssnickeriarbeten, parkarbeten och därmed förenlig verksamhet.
For You, Anders Gustavson AB
Org.nr: 556254-5300
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktion inom områdena musik och elektronik samt import, export och försäljning av därtill förknippade varor, musikförlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, ...
GB Ekonomi AB
Org.nr: 556927-7279
Bokföring, redovisning, ekonomi, bokslut, årsredovisningar, deklarationer och därmed förenlig verksamhet.
Gidis Bokföringsservice HB
Org.nr: 969719-8027
Konsultverksamhet inom allt relaterat med redovisning, bokföring, administration, lönehantering samt därmed förenlig verksamhet.
GLOZAL AB
Org.nr: 556879-0983
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom administrativa sektorn såsom bokföring och redovisning. Hushållsnära tjänster och städhjälp till privatpersoner och företag samt försäljning av förbrukningsmaterial inom verksam ...
Hafner Berggren Redovisning AB
Org.nr: 556943-2270
Företaget ska bedriva kontorsservice, bokförings redovisningsverksamhet. Verksamheten omfattar även att skriva böcker inom området.