Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Göteborg

8082 Ekonomi AB
Org.nr: 556797-2293
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet genom ekonomisk rådgivning, främst inom redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
A H C & CO REDOVISNING HB
Org.nr: 916832-3930
REDOVISNING OCH EKONOMITJÄNSTER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
AB Decoctor
Org.nr: 556907-2993
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling och redovisning samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AB Rain
Org.nr: 556098-5151
Bolaget ska bedriva konsultationer inom redovisning, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Suprimax Redovisning & Datatjänst
Org.nr: 556562-0225
Bolagets verksamhet består av redovisningstjänster, boksluts-, deklarationstjänster, bolagsbildning och administrativa tjänster samt förenlig verksamhet med ovanstående.
Account Balance Nordic AB
Org.nr: 556904-4018
Bolaget skall bedriva utveckling samt försäljning och licensiering av IT-system och dataprogram inom områdena ekonomi, bokföring, redovisning och revision.
Acelica AB
Org.nr: 556695-0829
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom områdena redovisning, affärsutveckling, trendbevakning inom livsmedelsbranschen, export och import av livsmedel, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, handel med konst ...
Acrevi Konsult AB
Org.nr: 556314-9466
Bolaget skall bedriva konsultationer inom IT, redovisning och ekonomi, försäljning av hård- och mjukvara inom IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet.
Acrevi Revision KB
Org.nr: 969627-7707
Revision, redovisning, ekonomiska konsultationer, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Addend Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556452-1218
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Advanced Esthetic Skin Care Clinic i Väst AB
Org.nr: 556519-9758
Bolaget skall äga och förmedla fastigheter och lokaler, handel med värdepapper, konst, antikviteter bilar, hälsoprodukter, kosmetiska produkter, medicinsk utrustning, dental utrustning, spel samt kioskverksamhet, konsult ...
Advokatfirman Vinge Göteborg Service AB
Org.nr: 556974-7545
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom områdena administrativ service, ekonomi, redovisning och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
AffärsPartner Invest Sverige AB
Org.nr: 556913-3985
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företagsorganisation, managment, rådgivning, samt redovisning, bokslut, årsredovisning och därmed förenlig verksamhet.
AJMA Konsult AB
Org.nr: 556029-9066
Bolaget skall bedriva förlagsrörelse avseende facklitteratur samt redovisning och därmed sammanhängande ekonomisk konsultverksamhet.
Aktiebolaget Central-Kontoret
Org.nr: 556024-5226
Bolaget skall idka förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljgning, import, export, tillverkning och uthyrning inom verkstads-, elektronik-, kontors- och turistindustrin. Bolaget skall därutöver driva konsultverks ...
Aktiebolaget DLC Redovisning och Förvaltning
Org.nr: 556838-2070
Aktiebolaget ska bedriva ekonomitjänster och bokföring, webbproduktioner, webbdesign, programmering samt förvaltning av fastigheter.
Aktuell Redovisning i Gbg AB
Org.nr: 556534-9163
Bolaget skall sälja bokförings och redovisningstjänster, rådgivning inom företagsekonomiska frågor, äga, förvalta och bedriva handel med aktier och andra värdepapper, import och export av varor företrädelsevis livsmedel, ...
ALERT REDOVISNING HB
Org.nr: 916843-9314
BOKFÖRING OCH REDOVISNING SAMT FASTIGHETSFÖRVALTNING
ALIBETNIE REDOVISNING AB
Org.nr: 556763-6401
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut, löneadministration, inköp av varor och tjänster inom samma bransch.
Amenemore Creativity Art & Consulting KB
Org.nr: 969641-8426
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom redovisning, administra- tion och design, produktion och försäljning av konstnärliga verk och litteratur samt därmed förenlig verksamhet.