Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Falun

A B Barle AB
Org.nr: 556831-0766
Bolaget skall bedriva verksamhet med inriktning på text- produktion, journalistik, redigering och reklam, rådgivning beträffande ekonomi, redovisning och organisation, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva d ...
AB Gewonnen
Org.nr: 556928-7500
Bolaget skall bedriva företagsekonomisk konsulterande verksamhet, företrädesvis inom områdena finansiell rådgivning, administration, redovisning och finansiering samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka dä ...
AdministrationService i Falun AB
Org.nr: 556902-6551
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Ampelliljan AB
Org.nr: 556435-9205
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och handel med värdepapper, förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom verkstad-, data-, elektronik-, beklädnads-, l ...
Anella Redovisningsservice AB
Org.nr: 556331-0357
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som består av bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Anjawe AB
Org.nr: 556022-4528
Bolaget skall bedriva ekonomi konsultationer med inriktning på redovisning och beskattning. Företagsbildningar, löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer och löner samt därmed förenlig verksamhet.
Aripsnoc AB
Org.nr: 556770-7368
Bolagets verksamhet ska var montage av telesystem, konsult- och rådgivningstjänster inom Tele & IT och därmed förenlig verksamhet, uthyrning av instrument, maskiner för tele och it verksamhet, köp och försäljning av konk ...
BAS Redovisningskonsult HB
Org.nr: 916608-0045
Konsultverksamhet inom redovisning, administration, skatter, ekonomi och därmed jämförlig verksamhet.
Brain Gain HB
Org.nr: 969648-7108
Administrativa tjänster inom redovisning, försäljning av kemtekniska produkter, ekonomiutbildningar, fastighetsförvaltning och personaluthyrning. IT-verksamhet.
Dala Resurs AB
Org.nr: 556921-0205
Bolaget ska bedriva konsult- utbildning- och eventverksamhet inom företagsutveckling och redovisning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriva personaluthyrning och därmed för- enlig verksamhet.
Dalec AB
Org.nr: 556883-6752
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra redovisning, bok- slut, föreläsningar inom området, företagsevent, resebokningar samt därmed förenlig verksamhet.
DalRed HB
Org.nr: 969637-6236
Redovisning samt datakonsultverksamhet omfattande utbildning och programutveckling.
Ecofront Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556808-4791
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom ekonomi och administration samt bokföring, bokslut och deklarationer, och därmed förenlig verksamhet.
EcSis Ekonomi AB
Org.nr: 559035-4626
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom ekonomi och administration samt redovisning, bokslut och deklarationer och därmed förenlig verksamhet.
Ekonavet Utbildning & Redovisning AB
Org.nr: 556620-4516
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildningar och konsultverksamhet inom löneadministration, redovisning, ekonomi, företagande och därmed förenlig verksamhet
Electa Business Partner i Dalarna AB
Org.nr: 556320-4204
Konsultativ verksamhet inom ekonomi-, redovisning- och reklam- branschen med därtill tillhörande verksamhet samt fastighetsförvaltning.
Elving Ekonomi AB
Org.nr: 556241-5223
Bolaget skall vara konsulterande inom redovisning, administration för bostadsrättsföreninger och utbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Erik Nordkvist Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556732-6201
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi, skatter och redovisning med därtill tillhörande uppgifter samt fastighetsförvaltning och värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Forsmarks Redovisning HB
Org.nr: 916582-2801
Redovisning, bokföring, bokslut, databehandling, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Gudmundssons Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556208-6149
Bolaget skall bedriva revision och redovisning, ekonomiska konsultationer och skatterådgivning samt därmed förenlig verksamhet.