Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Falkenberg

Ahlgren & Co Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556924-3438
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisions- verksamhet och rådgivningsverksamhet inom områdena redovisning, beskattning och ekonomistyrning samt bedriva förvaltning av aktier och andelar jämte därmed före ...
AXIF Consulting AB
Org.nr: 556650-2323
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom redovisning, nöjesarrangemang och därmed förenlig verksamhet.
Baker Tilly Ahlgren & Co AB
Org.nr: 556934-0937
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva, revisions- verksamhet och rådgivningsverksamhet inom områdena, redovisning, beskattning och ekonomistyrning samt bedriva förvaltning av aktier och andelar jämte därmed fö ...
Baker Tilly Ahlgren & Co KB
Org.nr: 969765-8574
Bolaget ska bedriva revisionsverksamhet och rådgivningsverksamhet inom områdena redovisning, beskattning och ekonomistyrning samt där med förenlig verksamhet.
Belemir Trading AB
Org.nr: 556541-2730
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och bokföring samt övriga administrativa tjänster, bolaget ska även idka förvaltning med fast egendom.
Bengt Crafoord HB
Org.nr: 969717-5405
Redovisning, konsultering, rådgivning, ekonomisk verksamhet och därtill hörande verksamhet.
Consulting 4you i Halland AB
Org.nr: 556975-3493
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och fakturering, marknadsföring, webb, sociala medier, utbildning, personalrekrytering inom EU och EES, arbetsförmedling, uthyrning av arbetskraft, försäljning av ...
Designfabriken Falkenberg AB
Org.nr: 556830-0817
Bolaget ska bedriva redovisning, fastighetsförvaltning och konsultverksamhet inom visuell design för mode samt därmed förenlig verksamhet.
Dufwa & Dufwa AB
Org.nr: 556469-4049
Bolaget skall driva verksamhet inom reklam, marknadsföring, redovisning, jordbruk, förmedling av hushållstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Ekobuddy AB
Org.nr: 556982-8907
Aktiebolget ska bedriva uppdragsverksamhet inom områdena redovisning, administration, affärsutveckling och företagsrådgivning jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Ekonomipartner i Halland AB
Org.nr: 556467-9305
Bolagets verksamhet skall vara tillverkning och handel med dentalprodukter, konsultverksamhet avseende företags organisation, redovisning och information, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed fören ...
Emliot Advisory AB
Org.nr: 556921-5311
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisions- verksamhet och rådgivning inom företagsekonomi, redovisning och beskattning samt förvaltning av aktier och andelar jämte därmed förenlig verksamhet.
Företagstjänst i Halland AB
Org.nr: 556260-1020
Bolaget ska bederiva ekonomisk konsultation och utbildning inom redovisning och data och därmed förenlig verksamhet.
Henrik Ahlgren Revision AB
Org.nr: 556929-4076
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisions- verksamhet och rådgivningsverksamhet inom områdena redovisning, beskattning och ekonomistyrning samt bedriva förvaltning av aktier och andelar jämte därmed före ...
Hialex Konsult AB
Org.nr: 556745-8541
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom redovisning och administration, försäljning och tillverkning hobbyartiklar, hushållsnära tjänster, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Krister Hansson ekonomi AB
Org.nr: 556193-9942
Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet såsom biträde med redovisning, bokslut, ekonomisk rådgivning, konsultation och utbildning inom verksamhetsföremålets område, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper ...
Lars Åke Södergren Consulting KB
Org.nr: 969644-9512
Företagsekonomisk rådgivning, redovisning, skattekonsultationer jämte därmed förenlig verksamhet.
LPN Marketing AB
Org.nr: 556667-5541
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska bedriva advministrativa tjänster såsom redovisning, rådgivning, marknadsföring och leasingverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen, köp och förvaltning av värde ...
LR Revision Falkenberg AB
Org.nr: 556562-3914
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, rådgivningsverksamhet inom områderna redovisning, beskattning och ekonomistyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Navigata AB
Org.nr: 556671-3938
Bolaget ska bedriva grossisthandel med sport- och fritidskläder, äga bolag i detaljhandeln, bedriva konsultverksamhet inom konfektion och redovisning, köpa och sälja värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.