Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Eskilstuna

3Hufvudgruppen AB
Org.nr: 556231-1471
Bolaget skall bedriva redovisning, bokföring, ekonomisk rådgivning, administrativ service samt därmed förenlig verksamhet.
A Bokslut och Årsredovisnings AB
Org.nr: 556913-6376
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom revision och redovisning, förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Magnus Lord
Org.nr: 556440-2666
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom personalutbildning, försäljning, lackering, detaljhandeln, ekonomisk redovisning, företagsavvecklingar och rekonstruktioner samt i egen ...
Aktiebolaget Melvin Lord
Org.nr: 556924-3073
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Aktiebolaget Milton Lord
Org.nr: 556925-4138
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Aktuell Ekonomi Sverige AB
Org.nr: 556738-7203
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, äga och förvalta aktier, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ann Olofssons Redovisning AB
Org.nr: 556724-8173
FÖremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bokföring, upprätta bokslut och årsredovisningar, göra deklarationer samt ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
B&B Ekonomi AB
Org.nr: 556312-3941
Bolaget ska bedriva redovisning och ekonomisk rådgivning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
B-G Gustavssons redovisningsbyrå KB
Org.nr: 916515-2845
Redovisning-revision-juridik-datatjänster-uthyrning-försäljning
B.M.L. Konsulting AB
Org.nr: 556270-2356
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning- och kontorsservice och byggnadsentreprenadrörelse och därmed jämförlig verksamhet.
Bandico Konsult och Bokföring AB
Org.nr: 556865-7190
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, ekonomisk konsult samt annan därmed förenlig verksamhet.
Baseko AB
Org.nr: 556909-1522
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, personaladministration och textbearbetning. Litterär verksamhet. Musiktjänster, förmedling av enskilda musiker eller grupper.
Beredo i Eskilstuna KB
Org.nr: 916515-6127
Redovisning, bokföring och konsultverksamhet inom detta. Hålla navigationskurser.
BudXpress i Mälardalen AB
Org.nr: 556888-9157
Bolaget ska bedriva verksamhet inom transport, flytt och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekervalls Redovisning & Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556597-5140
Bolaget skall bedriva redovisnings-, bokförings- och bokslutsverksamhet samt friskvård, massage, personlig rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomipartner i Mälardalen AB
Org.nr: 556430-7345
Bolagets verksamhet ska vara att bistå med löpande redovisning, upprätta årsbokslut och deklarationer samt övriga ekonomiska konsulatationer, uthyrning av personal och handel med värde- papper, samt därmed förenlig verks ...
Ekonomitjänst i Mälardalen AB
Org.nr: 556645-3022
Bolaget ska bistå med löpande redovisning, upprätta årsbokslut, bokslutsdeklaration och övriga ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Elvenger Konsult AB
Org.nr: 556747-5578
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultrörelse inom områdena redovisning och administration, sälja byggtjänster, bedriva handelsrörelse med inriktning på fordonsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.
EMO Handel & Konsult HB
Org.nr: 916515-0179
Handel med tavlor, affischer, bijouterier, kläder. Konsultationer i redovisning och ADB samt därmed förenlig verksamhet
Frense Ekonomi & Fastighetstjänst AB
Org.nr: 556993-0646
Fastighetsskötsel, städ, hemservice samt redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.