Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Ekerö

3R Rask Rapport & Redovisning AB
Org.nr: 556937-8028
Företaget tillhandahåller konsulttjänster inom ekonomi, redovisning och rapportering.
ASIFRI hållbarhetskonsult AB
Org.nr: 556937-1403
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena kommunikation, utställningar, rekryteringar, investeringar, redovisning, ledarskap och organisationsutveckling.
Bengt Strenge Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556514-0521
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomistyrning, administration, redovisning och därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva handel med hälsoprodukter av varierande sl ...
Bergenda AB
Org.nr: 559013-1073
Bolaget skall bedriva verksamhet inom revision, redovisning, hälsa och sjukvård samt värdepappersförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
DABER Consulting AB
Org.nr: 559024-8257
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet avseende ekonomi, juridik och redovisning och därtill likvärdig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekerökonsulten AB
Org.nr: 556613-5546
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och interim management samt uthyrningsverksamhet för event samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiteamet i Stockholm AB
Org.nr: 556833-2612
Bolaget ska bedriva verksamhet och rådgivning inom bokföring, redovisning, affärsutveckling och administration, bemanning och rekrytering, verksamhet inom IT-konsulting, samt därmed förenlig verksamhet.
Exponera Profil Sverige AB
Org.nr: 556824-5517
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultationer inom områdena försäljning, företagsledning och kundservice samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva ekonomisk konsultationsverksamhet såsom redovis ...
Findout Diagnostic AB
Org.nr: 556612-9614
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av diagnostiska tester samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även arbeta med redovisning och därmed förenlig verksamhet.
G. Jerlinger Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556306-6405
Bolaget skall bedriva konsultationer och utbildning inom områdena redovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Greatstep Företagsutveckling AB
Org.nr: 556962-6293
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsekonomi, redovisning, affärsutveckling, interim management och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av och handel med värdepapper och fa ...
Huaso Holdings AB
Org.nr: 556940-8478
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter, värdepapper, aktier i dotterbolag, investeringar i onoterade bolag samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, strategi och finansiering samt d ...
Intulex AB
Org.nr: 556847-0990
Aktiebolaget ska bedriva konsultation, utbildning, support, samt programvaruutveckling inom området datateknik. Bolaget ska bedriva installation samt drift av datorsystem och övrig elektronisk hårdvara. Bolaget skall äve ...
JHN Konsult AB
Org.nr: 556996-8422
Bolagets verksamhet är ekonomiska konsultationer såsom bokföring, redovisning, och bokslut, verksam som styrelseledamot i andra bolag, bedriva import och provning av viner och whisky och andra drycker, äga och förvalta a ...
Kentwise AB
Org.nr: 556860-5140
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer avseende ekonomi, redovisning, bolagsrätt, bolagsstyrning, ägande och förvaltning av lös och fast egendom samt därtill förenlig verksamhet.
KKS Growth AB
Org.nr: 559035-0244
Verksamheten ämnar att bedriva verksamhet i form av vård- och boendelösningar, familjerådgivning, jourhem och transitboende för ensamkommande flyktingbarn samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ämnar bolaget bedriv ...
KBet Svenska Revisions & Skattekonsulterna
Org.nr: 969777-7911
Redovisningsbyrå med inriktning på bokföring, redovisning, administrationstjänster, företagsekonomisk rådgivning inkl. skatteredovisning, skatteplanering och övrig företagsbeskattning även som deklarationer, samt förvalt ...
Ksupport Håkansson AB
Org.nr: 556383-7102
Aktiebolaget ska tillhandahålla konsultationer inom redovisning, administration samt konsultationer avseende projektering, utredning, besiktning med mera inom kyla och vvs samt därmed förenlig verksamhet.
LJJ Fastigheter AB
Org.nr: 556565-6039
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och VVS-projektering, äga och förvalta aktier, andra värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Löfgrens Analys AB
Org.nr: 556636-1365
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning och finansiell rådgivning samt ledarskaps- och personlig utveckling.