Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Bromma

Abramia Konsult AB
Org.nr: 556783-5862
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, revision och juridik samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Demando
Org.nr: 556134-3913
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom finansiering, redovisning, revision, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet, Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, båtar, båttillbehör och fritidsartikla ...
Aktiebolaget Mastria
Org.nr: 556174-5372
Bolaget skall bedriva revisions, redovisning, företagsekonomi- och skatterådgivningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aredov AB
Org.nr: 556551-0186
Bolaget skall driva arbete med ekonomisk redovisning, handel inom kontorsvarubranschen samt administrativ support och idka därmed förenlig verksamhet.
B Miller Consulting AB
Org.nr: 556524-6161
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom redovisning och finansiering, verksamhetsförändring, företagsledning, företagsadministration, bedriva fastighetsförvaltning.
Ballet Villan Revisions- och Juristbyrå KB
Org.nr: 969770-9187
Bokföring, redovisning, skatterådgivning, affärsjuridik och därmed förenlig verksamhet
Belansa AB
Org.nr: 559012-3153
Aktiebolaget ska bedriva bemanning och konsultverksamhet avseende finans, försäkring, kreditgivning, redovisning, data, företags organisation och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska investera i och inspirera nya före ...
BETT Tandteknik Holding AB
Org.nr: 556816-9279
Bolagets verksamhet skall vara att tillverka dentaltekniska produkter, tillhandahålla tandtekniska tjänster samt även hälsovård. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom redovisning och affärsutveckling. Bolaget skall ...
Bo Persson Ekonomikonsultation AB
Org.nr: 556417-1394
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom redovisning, skatter och ekonomi, uppfödning av travhästar och travsport- verksamhet samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenliga verksamheter.
Bokslutsfabriken AB
Org.nr: 556948-9064
Supportverksamhet, redovisning och kapitalförvaltning.
Boulot AB
Org.nr: 556666-3794
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, information. Bolaget skall även bedriva verksamhet avseende redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning. Vidare skall bolaget bedriva hand ...
BRADOV HB
Org.nr: 969725-5223
Företaget skall tillhandahålla tjänster för redovisning och lagerhantering samt förvalta fastighet.
Brockert information & utbildning AB
Org.nr: 556985-6551
Information och utbildning inom redovisning och beskattning.
Bromma Redovisning & Företagskonsulter AB
Org.nr: 556073-5978
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning samt företagsrådgivning inom ekonomi och administration.
Bromma Skatt & Redovisning AB
Org.nr: 556529-2793
Bolaget skall bedriva bokföringsverksamhet, ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Byrån i Bromma AB
Org.nr: 559004-4409
Boalgets verksamhet är att bistå organisationer inom områdena redovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Cogiatio Invest AB
Org.nr: 556988-0239
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bokföring, redovisning och all därmed förenlig verksamhet.
Dekiva Redovisning AB
Org.nr: 559010-4740
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bokföring, redovisning och all därmed förenlig verksamet.
E & L Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556595-5043
Bolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer och rådgivning vad gäller redovisning, ekonomi och skatter, handel med värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
E4 Advise AB
Org.nr: 556771-7367
Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom strategi, utveckling, redovisning och finansiering, samt uthyrning av lägenheter, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. ...