Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Borlänge

Actice Nordic AB
Org.nr: 556584-9972
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnation, maskinkonstruktion, affärsutveckling samt redovisning (redovisningskonsult). Bedriva handel med varor och tjänster inom besöksnäringen samt inom områden för konsultv ...
Agenda Consulting AB
Org.nr: 556835-8732
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva revision redovisning och rådgivning i ekonomiska frågor jämte därmed förenlig verksamhet.
Biskopsbyn Konsult AB
Org.nr: 556827-7593
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomistyrning, förvaltning av fast och lös egendom.
Borlänge Juridiska Byrå AB
Org.nr: 556372-7956
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva juridisk uppdragsverksamhet, förvaltning och handel med värdepapper, handel och förvaltning av fastigheter, redovisning, ekonomisk konsultation samt därmed förenlig ve ...
Bridan Redovisning HB
Org.nr: 969619-7426
Konsultverksamhet inom ekonomisk redovisning, utföra bokföring, bokslut och övriga redovisningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet och undervisning inom ekonomi. Bolaget skall även utföra ritningsuppdrag och bokförme ...
Båtcenter i Borlänge AB
Org.nr: 556797-7268
Bolaget ska bedriva skeppsvarv och båtbryggeri, vinterförvaring, service och reparationer av fritidsbåtar och fartyg samt försäljning av tillbehör, extrautrustning och reservdelar avseende båtar samt därmed förenlig verk ...
Corit Redovisning AB
Org.nr: 556249-7833
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- administration, redovisning, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Dala Gospelcenter AB
Org.nr: 556513-6248
Bolaget skall bedriva handel med böcker (nya och begagnade), skivor, kassetter, vykort samt därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva redovisning, bokföring samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksam ...
Dalapant AB
Org.nr: 556839-3135
Handel med produkter inom metallindustrin och därmed förenlig verksamhet. Försäljning av profilkläder och därmed förenlig verksamhet. Redovisning och rådgivning för mindre företag och därmed förenlig verksamhet.
Dalrev Revision & Redovisning AB
Org.nr: 556734-6985
Bolaget ska bedriva revision, redovisning och rådgivning i ekonomiska frågor samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiservice i Borlänge AB
Org.nr: 556854-3358
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
Hagalund Redovisning AB
Org.nr: 556867-6471
Bolaget skall bedriva verksamhet med bokföring och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Hasselberg Jumping AB
Org.nr: 556589-0166
Aktiebolagets verksamhet ska vara att genomföra hopp- och dressyrträningar för hästar, försäljning, utbildning och tävling av hästar samt konsulttjänster i form av kursverksamhet i ekonomi och redovisning samt därmed för ...
Hassis Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556835-8740
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva revision, redovisning och rådgivning i ekonomiska frågor samt äga och förvalta aktier i intresseföretag jämte därmed förenlig verksamhet.
I.L. Redovisning AB
Org.nr: 556291-0249
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning och finansieringsfrågor samt handel med värdepapper.
Ignatius Redovisning AB
Org.nr: 556714-2491
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisningsbyrå samt ekonomiska konsultationer, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Hästnäring (utbildning,rehabilitering av hästar)
J Ekonomi AB
Org.nr: 556725-0039
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Kling Redovisning AB
Org.nr: 556886-7757
Bolaget ska sälja tjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer och därmed förenlig verksamhet.
Klipperian Borlänge AB
Org.nr: 556858-9252
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet, skönhetsbehandlingar. Företaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, f ...
LIWIDA AB
Org.nr: 556205-8528
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena informationsteknologi avseende mjukvara, redovisning och därmed förenlig verksamhet.