Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Borås

7H Personal och Ekonomi AB
Org.nr: 556820-8382
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva och förmedla tjänster inom personal- och ekonomiområdet som till exempel personal- rekrytering, personaluthyrning, personalutveckling, outsourcing, outplacement, personalutbildnin ...
A N Redovisning i Borås AB
Org.nr: 556484-3745
Bolaget skall utföra redovisningsverksamhet, krukmakeri, försäljning av krukor samt därmed förenlig verksamhet.
ACCIMT AB
Org.nr: 556678-4582
Bolaget skall bedriva konsult verksamhet inom managements området, redovisning, hotell o restaurangverksamhet, idka handel med konst, aktier och värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig v ...
ALJ Consulting AB
Org.nr: 556896-2335
Föremålet för företagets verksamhet är konsultationer kring och hantering av bokföring, redovisning, fakturering, företagsekonomisk planering, översättning samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva hand ...
ARIVAB Auktoriserade Redovisningskonsulter i Väst AB
Org.nr: 556679-9986
Aktiebolagets verksamhet ska vara redovisning, administration med där tillhörande verksamheter samt äga och förvalta värdepapper.
ARIVAB Kind AB
Org.nr: 559033-4578
Aktiebolagets verksamhet ska vara redovisning, administration med där tillhörande verksamheter samt äga och förvalta värdepapper.
cederlund revisor & konsult AB
Org.nr: 556739-2401
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revision och redovisning jämte ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Dick Philipson Redovisning AB
Org.nr: 556718-5326
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och verka som konsult inom ekonomisektorn, äga och förvalta fastigheter, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Effektiv Ekonomi Väst AB
Org.nr: 556776-8931
Bolagets skall bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, ekonomistyrning, affärsutveckling och övrig ekonomisk rådgivning, äga och förvalta fast egendom, aktier, andelar och värdepapper samt idka därmed förenl ...
Emoni AB
Org.nr: 556732-7696
Bolaget skall bedriva agentur och konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring för textilindustrin, konsultationer inom redovisning och hälsa samt förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig ...
Ertan AB
Org.nr: 556818-2173
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig ...
Ertan Holding AB
Org.nr: 556454-3048
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig ...
Es An & Per AB
Org.nr: 556418-2912
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom redovisning och fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri med konsulttjänster samt förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Fellert Revision AB
Org.nr: 556412-9194
Bolagets verksamhet omfattar revision och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Fiberekonomi Sverige AB
Org.nr: 556972-3819
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning och bokföring främst åt s k fiberföreningar i Sverige samt därmed förenlig verksamhet.
Forward Ekonomi AB
Org.nr: 556264-8641
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda bastjänster och kvalificerade tjänster inom redovisning, skatter, privat- och företagsekonomi, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Forward Ekonomi i Borås HB
Org.nr: 969675-7385
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda bastjänster och kvali- ficerade tjänster inom redovisning, skatter, privat- och före- tagsekonomi, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Helgusgruppen Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556072-0418
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisions- verksamhet, redovisning och ekonomiska konsultationer samt utföra ekonomisk förvaltning av fastigheter åt fastighetsägare och därmed förenlig verksamhet.
HNM Konsult AB
Org.nr: 556932-7710
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag inom väg och anläggning, administrativa tjänster och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
HÅA Konsult AB
Org.nr: 556996-2029
Konsultation inom redovisning, företagsutveckling och styrelseuppdrag