Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Askim

031 Redovisning AB
Org.nr: 556879-4365
Bolaget skall bedriva konsultationer inom företagsekonomi och redovisning, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AcTra Invest AB
Org.nr: 556590-1807
Bolagets verksamhet ska bestå av konsultverksamhet inom redovisning, asministration och skatterådgivning samt med dessa områden förenlig verksamhet. Bolagets ska även bedriva handel med värdepapper såsom aktier, derivat ...
AcTricia Skatt & Redovisning AB
Org.nr: 556550-1839
Bolagets verksamhet skall bestå av konsultverksamhet inom skatterådgivning, ekonomi, redovisning och administration.
ARNEVIDS REDOVISNINGSTJÄNST HB
Org.nr: 916556-8099
EKONOMISK REDOVISNING
CAREBO FÖRETAGSUTVECKLING HB
Org.nr: 916562-2490
UTBILDNING OCH FÖRETAGSSERVICE INOM OMRÅDENA: BOKFÖRING, REDOVISNING OCH DEKLARATION, MANAGEMENT, BUDGETERING, KALKYLERING, MARKNADSFRÅGOR SAMT PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV KURSMATERIAL
Carugo Administration AB
Org.nr: 556188-9725
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning och administration, utbildning inom affärsutveckling, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
CRAB, Controller - Revision AB
Org.nr: 556434-3183
Bolaget skall bedriva revision och redovisning, förvaltning av värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Datera Konsult KB
Org.nr: 969623-9434
Konsultverksamhet inom företagsekonomi, redovisning och skatte- lagstiftning.
Elevera AB
Org.nr: 556160-7481
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda konsulttjänster inom redovisning, IT och fastighetsområdet, samt äga och förvalta fast egendom.
Fontura Redovisning AB
Org.nr: 556706-7375
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva förvaltning av värdepapper och f ...
Företagsanalys i Göteborg AB
Org.nr: 556406-4276
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning och administration, utbildning inom affärsutveckling, äga och förvalta fast egendom sam därmed förenlig verksamhet.
Jonnerö Consulting AB
Org.nr: 556737-0332
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsult- verksamhet och utbildning inom redovisning och därtill hörande tjänster, hålla föreläsningar om sexuella övergrepp samt därmed förenlig verksamhet.
Lovisa Rönbeck Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556833-9682
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena bokföring, redovisning bokslut och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva försäljning av produkter inom ...
Memax Redovisning AB
Org.nr: 556686-1018
Bolaget ska driva redovisningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
MILA HB NR 1
Org.nr: 916836-0262
Konsultverksamhet inom redovisning och revision, datatjänster samt försäljning av biltillbehör.
NB Redovisning AB
Org.nr: 556855-2029
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- verksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
RDM Konsult AB
Org.nr: 556282-6049
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom redovisning, datautveckling och management samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta såväl lös och fast egendom och därmed förenlig ...
Schultz Holthammar AB
Org.nr: 556900-7411
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, även som idka därmed förenlig verksamhet.
Suono Technology AB
Org.nr: 556816-3405
Bolaget skall bedriva byggnads och markentreprenader, åkeri- och transportverksamhet, tillverkning och försäljning av industriförnödenheter. Uthyrning av byggnadsmaskiner. Personaluthyrning samt konsultverksamhet inom re ...
UNIL Konsult AB
Org.nr: 556358-7145
Bolaget skall bedriva konsulting och utbildning inom områdena ekonomi, skatt, redovisning, bolagsbildning,IT, försäljning av datorer och tillbehör till dessa samt programvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepappe ...