Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonsanering i Skultuna

Rado Vac HB
Org.nr: 969699-8591
Tillverkning och försäljning av hårdvara såsom fläktar och radonsugar för radonsanering samt därmed förenlig verksamhet.
Skultuna Ventilation, Värme & Bygg AB
Org.nr: 556546-1745
Radonsanering, radonmätning och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet, tillverkning, försäljning, service, montering och reparation av radonsaneringsutrustning. Tillverkning, för ...
Svanå Miljöteknik AB
Org.nr: 556476-2721
Bolaget skall utföra mätning och besiktning av radon och ljud, utföra radonsanering samt tillverka och försälja akustikväggar.