Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skultuna Ventilation, Värme & Bygg AB

"Radonsanering, radonmätning och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet, tillverkning, försäljning, service, montering och reparation av radonsaneringsutrustning. Tillverkning, försäljning, service, montering och reparation av solel utrustning."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Radonmätning - Radonsanering - Rengöring av byggnader - Ventilation
Org.nr: 556546-1745
Företagsform: Aktiebolag