Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Vejbystrand

Benestam Golfarkitekt AB
Org.nr: 556825-0780
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet vid projektering av golfbanor jämte projektering och planering av landskap, parker och trädgårdar, meddela teknisk rådgivning och ge skötsel- anvisningar och hålla seminarie ...
Bjäre Veterinärklinik AB
Org.nr: 556964-3405
Mindre veterinärklinik för hund, katt, kanin, marsvin. Kliniken kommer i första hand att syssla med veterinärvård av sjuka djur, men även rådgivning för förebyggande hälsovård samt försäljning av djurmat och diverse djur ...
KUNOLU AB
Org.nr: 556755-8977
Bolagets verksamhet ska vara sjuk- och friskvård, utföra handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet inom ekonomisk rådgivning och styrelseuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
N.S. Functional Feeding & Breeding AB
Org.nr: 556996-6665
Bolaget ska bedriva följande verksamhet: Uppdragsbaserad foderoptimering av dieter, foderutveckling, foderformulering och kvalitetssäkring av foderråvaror samt fodertillsatser för allmänna, medicinska och veterinära ända ...
Sofia Elmlund Röntgen AB
Org.nr: 556747-0777
Bolaget ska bedriva röntgendiagnostik och utbildning, allmän medicinsk rådgivning och även förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Wida Terapi HB
Org.nr: 969641-6347
Socialt konsultarbete. Konsult och rådgivning i byggbranschen.
Winterhof Konsult AB
Org.nr: 559036-2322
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn med särskild inriktning på kontrollbesiktningar, socialt konsultarbete omfattande konsultationer inom kognitiv beteendeterapi, rådgivning i psykosociala frågor, ...