Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Benestam Golfarkitekt AB

"Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet vid projektering av golfbanor jämte projektering och planering av landskap, parker och trädgårdar, meddela teknisk rådgivning och ge skötsel- anvisningar och hålla seminarier inom dessa områden."
Finns i branscher på Wedoo: Rådgivning
Org.nr: 556825-0780
Företagsform: Aktiebolag