Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Västra frölunda

AB Göteborgs allmänna idrottssjukvård
Org.nr: 556807-8017
Bolaget ska bedriva sjukvårdsverksamhet med inriktning på ortopedi, utförande av tjänster, utbildning, rådgivning och försäljning av därtill förknippad aktivitet, material och sortiment inom vård och idrott, förvaltning ...
ACF Ergonomi-Kvalitet-Miljö AB
Org.nr: 556803-1156
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla specialistkompetens i produktionsergonomi med koppling till kvalitet och produktivitet samt specialistkompetens i miljö genom rådgivning. Vidare skall bolaget utför ...
Aeropol AB
Org.nr: 556545-6752
Bolaget skall bedriva juridisk och strategisk rådgivning rörande affärsutveckling för svensk och internationell verksamhet inom områdena kommunikation och handel och därmed förenlig verksamhet.
Affärs- & Fastighetsförvaltning i Göteborg och Åre AB
Org.nr: 556872-1798
Bolaget skall bedriva rådgivning, utveckling, värdering, ombildning, ROT, RUT och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även ha till föremål för sin verksamhet frilufts-, jakt ...
Aktiebolaget Gleipner
Org.nr: 556226-0538
Bolaget skall bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt konst och antikviteter jämte äga och förvalta fast egendom, idka leasingverksamhet av kontorsinventarier, konst och bilar samt ekonomisk och finansiell r ...
AKTUELL DIALOG - Utbildning och Behandling AB
Org.nr: 556900-4814
Konsultverksamhet med inriktning utbildning inkl metod- utveckling, handledning, psykosocial rådgivning, coaching och samtalsbehandling inom områdena hälso-sjukvård, omsorgs- förvaltningar, omvårdnadsförvaltningar, skola ...
ALease AB
Org.nr: 556923-1516
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva leasing- och avbetalningsverksamhet avseende fordon, verktyg, mätinstrument och datorer samt bedriva företagsekonomisk rådgivning med inriktning på lednings- och strategis ...
Applekulla Gård AB
Org.nr: 556955-6722
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skoglig ekonomisk rådgivning, skattekonsultationer, utbildning och information inom skatteområdet samt bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Applåd Göteborg AB
Org.nr: 556823-0675
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion av applikationer för mobila och stationära plattformar samt därtill övrig erforderlig IT-konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Utöver detta ämnar bo ...
Askims Redovisning AB
Org.nr: 556790-3934
Bolaget ska bedriva redovisning, beskattning samt rådgivning och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Atlantic Capital Finance i Sverige AB
Org.nr: 556633-0238
Bolaget skall idka konsult och rådgivning inom den finansiella sektorn samt äga och förvalta värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Axfish Handelsbolag
Org.nr: 969666-2999
Inköp och försäljning av fiskprodukter i form av färsk fisk och konserver samt exportförsäljning. Rådgivning och konsultationer i fiskefrågor.
Barc AB
Org.nr: 556617-3711
Bolaget skall bedriva management consulting företrädesvis affärsutveckling, finansiell rådgivning, utbildning och kompetensförstärkning samt förvaltning av aktier, andelar och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bild & Pinal i Läjet AB
Org.nr: 556867-2900
Bolaget ska producera och sälja fotografiska bilder och genomföra utbildningar relaterade till foto. Bolaget ska också renovera och sälja möbler och andra inredningsdetaljer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska be ...
Bo Lönn & Partner AB
Org.nr: 556125-2692
Bolaget skall bedriva konsultation och rådgivning inom företagsledning och därmed förenlig verksamhet.
Boosterization AB
Org.nr: 556963-3349
Aktiebolaget ska ha verksamhet innefattande coaching, ledar- och organisationsutveckling, friskvård samt utbildning, föreläsning och strategisk rådgivning inom verksamhetens områden. Hantering av värdepapper och därmed f ...
Business Control Partner Holding AB
Org.nr: 556906-9452
Bolaget skall bedriva finansiell och ekonomisk rådgivning, investeringar samt därmed förenlig verksamhet.
Charlotte Sjöholms Juristbyrå AB
Org.nr: 556657-8513
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
CTK Byggkonsult AB
Org.nr: 556786-3195
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet och rådgivning inom byggnation och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska även innefatta handel med värdepapper och fas ...
Dajiyuan Sverige Media ek. för.
Org.nr: 769614-2608
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva nyhetsproduktion och samt därmed förenliga verksamheter. Materialet publiceras som internet- tidning eller i tryck. I föreningens ...