Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Umeå

A. Lind Holding AB
Org.nr: 556809-6258
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling och företagsledning, företrädesvis med inriktning mot rådgivning för affärsutveckling (affärscoaching) samt projektledning. Verksamheten skall även för ...
AB Fakturafinans i Umeå
Org.nr: 556521-1256
Föremålet för bolagets verksamhet är ekonomisk rådgivning, betalningsöverföring, kapitalförvaltning, försäkringsrådgivning, anordnande av konferens och mässverksamhet, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
AB Saanen
Org.nr: 559038-3120
Bolaget ska äga aktier i svenska och utländska bolag samt bedriva rådgivning inom affärsutveckling, information, kommunikation, PR, företagsorganisation, marknadsföring, samhällskontakter, fastighetsutveckling, sportsman ...
AB Svenska Välgörenhetslotterier
Org.nr: 556652-8450
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultation och rådgivning, marknadsföring, kommunikation och drift av lotterier samt tävlingar, i första hand för ideella organisationer och därmed förenlig verksamhet.
AB Wasserngrat
Org.nr: 556850-1729
Bolaget ska bedriva konsultation och rådgivning inom affärsutveckling, information, kommunikation, PR, företagsorganisation, marknadsföring, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig ...
Abundus Svenska AB
Org.nr: 559040-3977
Bolaget ska äga andelar i lotteribolag och andra bolag samt bedriva konsultation och rådgivning inom lotteriutveckling, affärsutveckling, kommunikation, företagsorganisation, marknadsföring, Fastighetsutveckling samt han ...
AFem Redovisning HB
Org.nr: 916595-9439
Ekonomisk konsultation och rådgivning, löpande redovisning, bokslut samt deklarationshjälp.
Aktiebolaget Personskademottagning Gunilla Bring
Org.nr: 556298-9409
Aktiebolaget ska bedriva diagnostisering och behandling av personskador, rådgivning och intygsskrivning och och därmed förenlig verksamhet.
ABret Sverige AB
Org.nr: 556672-7953
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, juridiska tjänster i samband med försäljning av bolag samt konsultation och rådgivning därtill, juridisk konsultation och rådgivning samt upprättande av juridiska dokument, j ...
Alfredson Tendon Clinic AB
Org.nr: 556917-3510
Bolaget skall bedriva diagnostik, behandling, rehabilitering, rådgivning och undervisning inom området ortopedi och idrottsmedicin samt därmed förenlig verksamhet.
Allé 16 AB
Org.nr: 559016-3878
Föremål för bolagets verksamhet är att utföra tjänster, personlig rådgivning inom frisöryrket och samtalskonsultationer inom personlig utveckling samt kurser i kreativt skapande och därmed förenlig verksamhet.
ALMI Företagspartner Nord AB
Org.nr: 556735-6398
Bolaget ska i enlighet med lag 1994:77 om beslutande för regionala utvecklingsbolag främja utveckling av konkurenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i ...
Argos Revision AB
Org.nr: 556563-2162
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, ekonomisk administration, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
AVEC Konsult KB
Org.nr: 969611-3555
Konsult och rådgivning inom export och import samt därmed förenlig verksamhet.
Barolo Consult AB
Org.nr: 556957-4824
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning och konsultation åt företag och privatpersoner, konsultation och rådgivning avseende arbetsrätt och personalrelaterade frågor, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed före ...
Bejstam juridik AB
Org.nr: 556961-3846
Bolaget ska bedriva utbildning, rådgivning, processföring och författarskap inom juridik, samt därmed förenlig verksamhet.
Bricksdesign i Umeå AB
Org.nr: 556599-0156
Bolaget är ett tjänsteföretag inriktat mot IT, design, ut- bildning, friskvård och personlig rådgivning inom kost och hälsa, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Brundin Consulting AB
Org.nr: 556779-0356
Bolaget ska bedriva rådgivning inom gruvnäringen, försöks- planering och multivariat statistik, medicinska konsultationer, samt därmed förenlig verksamhet.
Brännlund Fastigheter AB
Org.nr: 556754-3367
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och servicetjänster inom fastighets- och byggbranschen, förvaltning av fastigheter, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Business Revolt AB
Org.nr: 556899-5038
Bolaget skall bedriva rådgivning, företagsutveckling och föreläsningar för socialt företagande samt social redovisning och därmed förenlig verksamhet.