Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Solna

3PR Holding AB
Org.nr: 556660-0481
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och rådgivning företrädesvis inom PR och Promotion avseende profil- och relationsskapande tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fasti ...
3PR Profil Project Promotion AB
Org.nr: 556441-7284
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och rådgivning företrädesvis inom PR och Promotion avseende profil- och relationsskapande tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fasti ...
ABBEX AB
Org.nr: 556623-1782
Bolaget skall exploatera och försälja patent och licensrättigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Bolaget ska också idka försäljning, behandling, rådgivning och utbildning samt bedriva produktutveckling i anslutning d ...
ae juridik AB
Org.nr: 556838-7517
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning och utredningsarbeten. Föreläsningar och undervisning inom juridik.
Aktiebolaget Projector
Org.nr: 556273-3872
Bolaget skall äga och förvalta utländska och svenska värdepapper samt fastigheter jämte därmed förenliga verksamheter samt bedriva konsulttjänster inom bokföring och ekonomisk rådgivning. Bolaget skall även bedriva detal ...
Altitude Music Group HB
Org.nr: 969764-2412
Artisteri, ljudteknik, inspelning samt utgivning av ljud, sång, fonogram och videogram, studio, musikproduktion, pr, marknads- föring, event, försäljning, management, artistbokning, artist- hjälp, rådgivning, konsultatio ...
Apotekskonsulterna ADF 1 AB
Org.nr: 559020-3989
Bolaget skall med inriktning mot både den nationella och internationella marknaden äga och förvalta butik- och apoteksverksamhet, tillhandahålla varor och tjänster inom hälsa, rådgivning och läkemedelsdistribution samt b ...
Arbiz AB
Org.nr: 556930-2978
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, verksamhetsutveckling, affärsarkitektur, innovation, strategisk rådgivning, upphandling samt organisationsförändring.
ARETI AB
Org.nr: 556438-5218
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rådgivning inom områdena redovisning och skatter samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Arnedal Revision AB
Org.nr: 556614-5933
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, rådgivning i ekonomiska frågor samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ASTÉRAS AB
Org.nr: 556878-8011
Bolaget ska bedriva rådgivning inom områdena redovisning, revision och skatter samt idka därmed förenlig verksamhet.
ATIDA AB
Org.nr: 556856-2820
Företaget ska bedriva: Uthyrning av boende och aktiviteter i natur och omgivning Anordna aktiva upplevelser. Guidning, föredrag och presentationer av natur, historia och kulturtillverkning och försäljning av naturprodukt ...
Atura AB
Org.nr: 556868-1752
Företaget skall bedriva fastighetsutveckling och kommersiell affärsutveckling i projektform, som inhyrd Konsult, Agent eller som Investerare, genom Rådgivning, Utbildning, Projektledning inom Bygg & Fastighets- och Livsm ...
Avidi Inkasso AB
Org.nr: 556649-0750
Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Axam In AB
Org.nr: 556974-9210
Aktiebolaget ska bedriva konsultuppdrag och projektledning inom byggnation för personer med funktionsnedsättning. Samt bedriva rådgivning och sakgranskning utifrån ett ergonomiskt perspektiv vid utformning av lokaler och ...
Axbom Innovation AB
Org.nr: 556817-0855
Bolaget ska bedriva rådgivning inom affärsstrategi, pedagogisk konsultverksamhet, personalutbildning samt högskoleundervisning inom kommunikation, webb och strategi. Arbetssättet ska baseras på människo- och användarcen ...
Bahram Bolghari Konsult AB
Org.nr: 556802-9325
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom export och import, handelsfrågor, samt agenturer och handel mellan länder. Rådgivning inom bemanning, rekrytering och personalfrågor.
Beiji Chinese Investment Consulting Group AB
Org.nr: 556844-6123
Bolaget ska bedriva konsultationer och rådgivning avseende internationell investering och samarbete mellan Kina och Sverige. Bolaget skall arbeta med etablering av affärskontakter mellan Kinesiska företag främst i Sverig ...
BEKAB Consulting AB
Org.nr: 556880-0550
Marknadsföring, rådgivning och även deltagande i projekt inom både finansiella och industriella sektorn även som idka därmed förenlig verksamhet.
BF Applikationssupport AB
Org.nr: 556629-9144
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning samt utbildning avseende ekonomi, redovisning och bokföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.