Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Sigtuna

Agretti AB
Org.nr: 556799-6417
Bolaget ska bedriva detaljhandel inom sport och konfektion, rådgivning inom personalfrågor och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Aither AB
Org.nr: 556492-4461
Bolaget skall bedriva: Läromedelsproduktion och projekt inom vårdutveckling. Konsulterande verksamhet inom olje och energiområdet, jämväl utveckling av mjukvara för energiuppföljningssystem. Konsulterande verksamhet inom ...
AR Advisory AB
Org.nr: 556543-4338
Bolagets verksamhet ska vara att lämna rådgivning till noterade och onoterade bolag, andra organisationer och stiftelser inom områden anknutna till strategi, bolagsstyrning, informationsteknologi, informationsbehandling, ...
B. Sandberg Konsult AB
Org.nr: 556256-5662
Bolaget skall bedriva forskning, utbildning och rådgivning angående företagsutveckling, att tillverka och försälja litteratur och utbildningsmaterial, att förvalta, köpa och sälja fast egendom, att driva handel med värde ...
B.E. Karlsson Säkerhetskonsult HB
Org.nr: 969668-4001
Utbildning, fortbildning, handledning, kurser och konferenser inom brandskydd och säkerhetsfrågor. Rådgivning.
Ceder & Co AB
Org.nr: 556434-2250
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet avseende marknadsföring och konferenser, förmedling av försäkringar, konsultverksamhet för företagsfinansiering, företags- och privatekonomisk rådgivning, fastighetsförvaltn ...
Christian Gertzell Consulting AB
Org.nr: 556867-0581
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom finans- och ekonomistrategi, företags- och fastighetsfinansiering, företags- och privatekonomisk rådgivning, köp, förvaltning och försäljning ...
CJM Sundell AB
Org.nr: 556916-9625
Rådgivning inom kommersiell fastighetsfinansiering, inredning och import av inredningsdetaljer samt konsultarbete inom lönehantering.
CrowdCombinator AB
Org.nr: 556920-0149
Bolaget ska bedriva: (1). Investeringsverksamhet i unga tillväxtföretag, (2). Rådgivning i samband med investeringsverksamhe, (3). därmed förenlig verksamhet såsom certifering, konsultverksamhet och liknande.
Daniel Blomqvist, jur. kand. AB
Org.nr: 556791-8072
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk rådgivning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
EL EKONOMI ERIK & PER-ERIK EKERVÄRN HB
Org.nr: 916605-8553
KONSULTVERKSAMHET INOM ELBRANSCHEN SAMT EKONOMISK RÅDGIVNING
Evaro AB
Org.nr: 559021-7898
Bolaget ska bedriva service inom IT, administration, konstruktion och bygg, coaching, översättning och rådgivning samt därmed förenlig verksamhet
Exceptio Juristbyrå HB
Org.nr: 916621-7217
Juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Fenix Consulting HB
Org.nr: 969698-2413
Rådgivning inom hälsa och IT. Försäljning av produkter för välbefinnande och skönhet.
FloRec AB
Org.nr: 556848-1716
Företaget säljer HR-rådgivning, rådgivning inom ledning och ledarskapsutveckling samt rekryteringstjänster.
Försäkringskonsult Pär Eriksson AB
Org.nr: 559023-1550
Försäkringskonsult, rådgivning, underwriting, riskhantering, villkorsutveckling och utbildning inom företagsindustri- försäkring, samt kapitaförvaltning av egna medel.
Helena Gullberg AB
Org.nr: 556843-9649
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet rörande utbildning, läromedel, utbildningsmaterial, administration, organisation, planering, arbetsledning, föreläsningar, ekonomi, IT, kvalitetssäkring, rådgivning och författande a ...
Human Impact Stockholm AB
Org.nr: 556763-2210
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva HR-konsultverksamhet: kunsulttjänster och rådgivning i personal- och organisationsfrågor, att driva projekt inom personal och organisationsområdet, att vara uthyrd som personalche ...
HWConcept AB
Org.nr: 556298-9292
Bolaget skall bedriva medicinsk rådgivning och sjukvård, handel med värdepapper samt konsultationer, utbildning, försäljning och produktion inom gemmologi-området, avseende smycken och ädla metaller och därmed förenlig v ...
Håtuna Trädgård & Konsult AB
Org.nr: 556716-4255
Bolagets skall bedriva handelsträdgård jämte därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet inriktad mot immaterialrättslig rådgivning.