Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Saltsjöbaden

Access in Sweden AB
Org.nr: 556990-5754
Företaget ska utföra rådgivning , personalutbildning, förmedlings- och nätverkstjänster åt organisation och företag. Arrangerande av kurser, konferenser, seminarier, studieresor, hälsoresor och temadagar. Förmedling och ...
Accevia AB
Org.nr: 556839-3671
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap äga, förvalta, utveckla och finansiera andra bolag inom följande sektorer: (1) internethandel och övriga onlinetjänster, och (2) Media samt bedriva därmed förenlig verksamhet. ...
Annmat AB
Org.nr: 559030-0124
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom heminredning, köp och försäljning av möbler och heminredning och därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget bedriva konsultverksamh ...
Apua IT HB
Org.nr: 969694-3894
Rådgivning, installationer samt försäljning av enstaka produkter inom informationsteknologi till privatpersoner och mindre företag.
Arctic Rose AB
Org.nr: 556708-2127
Bolaget ska bedriva rådgivning och tjänster inom företagsledning, personalfrågor, juridik, mänskliga rättigheter, finansiering, investeringsverksamhet, kapitalanskaffning i investeringssyfte och förvärva, äga och förvalt ...
ASH&Partners AB
Org.nr: 556731-2698
Bedriva företagsutveckling och strategisk rådgivning inom områdena healthcare, verkstadsindustri och detaljhandel. Samt äga och förvalta värdepapper.
Astakaro Advisers AB
Org.nr: 556823-9833
Bolaget skall bedriva konceptutveckling och konsultativ rådgivning inom affärsutveckling, marknadsföring och organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Becker Growth Consulting AB
Org.nr: 556913-3126
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande och liknande verksamhet rörande alla typer av utemiljöer (inklusive trädgårdar, parker, stadsmiljöer, rekreationsområden och naturvårdsområden), fotografisk dokumentation av utemilj ...
Bohlin Holding AB
Org.nr: 556778-0027
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva 'konsultationrådgivning av finansiella frågor, samt därmed förenlig verksamhet.
Calathea Förvaltnings AB
Org.nr: 556645-3477
Bolaget skall direkt och indirekt, äga, förvalta och utveckla fastigheter, bedriva fastighetsskötsel, utföra konsultation och rådgivning inom ekonomi och inom fastighets- och byggbranschen samt utföra entreprenader inom ...
Cardiolaw AB
Org.nr: 556908-5607
Bolaget ska bedriva läkararbete, medicinsk och hälsoinriktad föreläsningsverksamhet samt juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Cetus Fastighets AB
Org.nr: 556933-4666
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt rådgivning i finansierings- och fastighetsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Colling Water Management AB
Org.nr: 556565-3564
Bolaget skall bedriva rådgivning och projektledning inom vatten och avlopp, förvaltning av värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Confidensia AB
Org.nr: 556483-4090
Bolaget skall bedriva ekonomisk och finansiell rådgivning, förvaltning av kapitaltillgångar, utveckling av ekonomisystem för styr- och beslutsprocesser, rådgivning avseende finansering och investering samt därmed förenli ...
Der Stuhl i Stockholm AB
Org.nr: 556642-8941
Bolaget skall bedriva uthyrning, import och export av båtar, maskiner, möbler och förenlig rådgivning och konsultationer, samt handel med väredpapper och därmed förenlig verksamhet.
Ekorev Revision AB
Org.nr: 556220-3280
Bolaget skall driva verksamhet avseende revision och ekonomisk rådgivning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elmwood AB
Org.nr: 556641-0469
Bolaget skall bedriva finansiell och juridisk rådgivning, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Enkelt Liv i Stockholm AB
Org.nr: 556845-6700
Aktiebolagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva barnpassning, städning av fastigheter och privata hem, hemtjänst och andra hushållsnära tjänster. Aktiebolaget ska även bedriva rådgivning i vardagsfrågor, touristguid ...
Enkvist Economics AB
Org.nr: 559008-2201
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning och service i företagsekonomiska frågor, nationalekonomiska frågor och därmed förenlig verksamhet.
Eriksviks Consulting AB
Org.nr: 556469-3470
Bolaget ska bedriva rådgivning, projektledning, föreläsning och kursverksamhet inom organisationsutveckling, kommunikation och ledarskap. Bolaget arbetar även med personlig utveckling och coachning.