Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Lidköping

Active Diet i Lidköping AB
Org.nr: 556776-8105
Bolagets verksamhet skall vara utbildning inom kostrådgivning, försäljning av dataprogram inom kostutbildning och rådgivning inom näringsfysiologi samt därmed förenlig verksamhet.
Agroidé Olle Ryegård AB
Org.nr: 556617-0311
Bolaget skall bedriva rådgivning och produktion inom jordbruk, entreprenad, stuteri, markanvändning, vatten- och avloppsanvändning, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta aktier och fastighet ...
Anders Jonsson Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556469-3546
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, äga och förvalta fastigheter, konsultation och ekonomisk rådgivning. Handel med kapitalvaror såsom bilar och konst.
Anextor Holding AB
Org.nr: 556811-3681
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta aktier och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Beco Media HB
Org.nr: 916570-1682
Bild- och bildprogramproduktion samt inköp och försäljning av fotoartiklar . Grafiska branschen, premediauppdrag och rådgivning inom jordbruket.
Bjelkin och Winther AB
Org.nr: 556797-2822
Bolaget ska bedriva hälsovård och sjukvård inom området ögonsjukdomar, bedriva kursverksamhet inom hälsovård och sjukvård, bedriva konsultverksamhet med rådgivning inom hälsovård och sjukvård gentemot rådgivningssidor på ...
Centrum För Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB
Org.nr: 556571-6759
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom utbildning, rådgivning och nätverksbyggande avseende uppfinnande och entreprenörskap samt därmed förenlig verksamhet.
Cupola AB
Org.nr: 556435-5443
Bolaget skall bedriva import och försäljning av efterlysande produkter (färg, tejp, skyltar mm), färg, maskiner och utrusting samt konsultativ rådgivning och utförande av applicering. Bolaget skall även bedriva travverks ...
Daniel Jansson AB
Org.nr: 556700-0939
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, juridisk rådgivning och fastighetsförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
EkonomiUppdrag Lidköping HB
Org.nr: 969640-8807
Sälja tjänster inom bokföring, bokslut, deklarationer, skatter, rådgivning inom ekonomi och data. Uppdrag inom ekomoni, admini- stration, juridik och därmed förenig verksamhet.
Haxet i Väst AB
Org.nr: 559028-1944
Att genom rådgivning bedriva konsultverksamhet inom fastighets- relaterade transaktioner samt äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva handel med värdepapper samt därtill förenlig verksamhet.
HusArena HB
Org.nr: 969646-1541
Förmedling av fastigheter. Konsulttjänster inom fastighetsjuridik och byggnadsteknisk rådgivning.'Affärsverksamhethandel med trädgårdsredskap, transportutrustning och lös egendom som kompletterar ett fastighetsägande.
ID gruppen AB
Org.nr: 556716-6516
Bolagets verksamhet är kommunikationstjänster för tryck och digitalmedia, förmedling av tjänster samt affärsutveckling. Föreläsningar, kreativa möten samt rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Jahnstedts Redovisning AB
Org.nr: 556648-2997
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra redovisning, företagstjänster och ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Kinne Consulting AB
Org.nr: 556403-5607
Bolaget skall bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. Utbidlning inom management och redovisning, revision och ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper, förvaltning av fasti ...
KMK Städservice AB
Org.nr: 556873-3066
Bolagets verksamhet är konsultationer inom hygienteknisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
KPW Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556911-7681
Föremålet för bolagets verksamhet är ekonomitjänster, företags- ekonomisk rådgivning, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Leanlogic Solutions AB
Org.nr: 556890-4303
Sälja rådgivning och utbildning inom organisationsförbättring. Även granska forskningsarbeten och tidskrifter för publicering i vetenskapliga tidskrifter, publicera artiklar samt bedriva handel med värdepapper.
Lidköpings Ekonomihus HB
Org.nr: 969638-3182
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning och juridisk verksamhet, fastighetsförmedling, äga och förvalta fastigheter, ekonomisk rådgivning, handel med kapitalvaror såsom bilar och konst samt värdepapper, auktionsverk ...
Lidköpings Handelshus AB
Org.nr: 556738-6361
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta aktier och fast egendom, handel med fritidsprodukter såsom båtar samt bedriva handel med värd ...