Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Lidingö

88grader AB
Org.nr: 556691-8354
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, marknadsföring, strategisk rådgivning och arrangemang av events såväl i Sverige som utomlands, bedriva fotomodellverksamhet samt värdepappershandel ävensom idka d ...
A Claeson Råd AB
Org.nr: 556611-8401
Bolaget skall utöva forskning, undervisning och rådgivning inom idrottspsykologi, prestationspsykologi, ledarskap, hälsopsykologi och rehablitering, komponera och producera musik samt idka rådgivning i musikbranschen sam ...
A Force4U AB
Org.nr: 556843-4459
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning inom ledning och organisationsfrågor.
A New Brain & Mind Story AB
Org.nr: 556837-1412
Föremålet för bolagets verksamhet är bok- och textproduktion, kurser, utbildning, coaching, föredragshållande, rådgivning om personlig utveckling, mental hälsa och välbefinnande och därmed förenlig verksamhet.
A. Klevby Dalgaard AB
Org.nr: 556919-9184
Företaget ska bedriva konsultverksamhet främst inom hälso- och sjukvårdssektorn, inkl. företagsekonomisk rådgivning kring strategiska frågor, ledarskapscoaching och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Företaget s ...
AB Lundström & Far
Org.nr: 556314-2826
Bolaget skall bedriva företags- och andra investeringsanalyser, placering i och handel med fast egendom, värdepapper, konsulttjänster inom IT och finans, rådgivning gentemot företagsledningar samt härmed förenlig verksam ...
Acapella Management AB
Org.nr: 556608-5956
Bolagets verksamhet skall vara att dels bedriva rådgivning inom områdena företagsledning, ekonomi, cashflow och treasure dels bedriva båtcharterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Accentamos & Partner AB
Org.nr: 559003-8377
Bedriva rådgivning inom företagsledning och skapa kompletta systemlösningar inom presentationsteknik.
Accordion Consulting AB
Org.nr: 556626-0138
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, försäljning och utbildning inom management, inom IT företrädesvis rådgivning, projektledning och utveckling, inredning och konst, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt ...
Accum AB
Org.nr: 556636-6604
Bolaget skall bedriva dels konsulttjänster inom företagshälsovård och försäkringsmedicin inkluderande rådgivning och utbildning, dels tekniska innovationer inom främst boendeområdet med försäljning av färdiga projekt til ...
Advance LP AB
Org.nr: 556896-6302
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning, rådgivning och coaching primärt inom entreprenörs- och ledarskapsutvecklingsområdet och därtill relaterade tjänster. Företaget ska också producera och sälja därtil ...
Advanced Leadership & Business Advisors på LidingöAB
Org.nr: 556553-8195
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på omstrukturering och utveckling av små och medelstora företag, finansiell rådgivning och placering, handel med aktier, andra värdepapper, konst och antikviteter, ä ...
Aiyara Food AB
Org.nr: 556945-2724
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara restaurang- och cateringverkssamhet även rådgivning inom nämnda område och därmed förenlig verksamhet
Aktiebolaget Advance Lidingö
Org.nr: 556516-5288
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och finansiell rådgivning samt att idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Trampolinen
Org.nr: 556222-4955
Bolaget skall idka finansiell verksamhet i form av handel med värdepapper, finansiell rådgivning, kapitalförmedling samt annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiehuset i Sverige AB
Org.nr: 556983-4160
Aktiebolagets verksamhet är att skriva och sälja böcker, förvalta upphovsrättigheter samt intäkter i samband med detta, ge generell rådgivning i frågor som rör ekonomi och investeringar, hålla föredrag, bedriva kapitalfö ...
Aktiv Affärsutveckling Erik Dahlstedt AB
Org.nr: 556077-1676
Bolaget skall bedriva affärsutveckling och rådgivning i managementfrågor, produktutveckling inom båtkonstruktion och skeppsbyggnad, samt tillhörande affärsverksamhet, tex agentur och förvaltning samt också köp och förval ...
Albin Niclas Design, ek. för.
Org.nr: 769624-8496
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till, små och stora företag och privatpersoner, erbjuda helhetslösningar inom reklam och annan grafisk design. Detta innebär att förening ...
Allheim Konsult AB
Org.nr: 556832-9634
Bolaget skall bedriva främst konsultverksamhet inom följande områden Hälso & sjukvård - Barn och Ungdomsmedicin - Förlossningsvård ( BB) - Barnhälsovård (BVC) - Skolhälsovård - Vaccinationer - Distriktssköterskeverksamhe ...
Alliance Trading AB
Org.nr: 556233-7450
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta och genom försäljning och förhyrning tillhandahålla komersiell och industriell egendom i form av maskiner av alla slag, lager och fordringar samt an ...