Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Karlskrona

Adacta Advokatbyrå Blekinge AB
Org.nr: 556886-4457
Aktiebolaget ska bedriva advokatverksamhet och juridisk rådgivning.
Aktiebolaget Bergecliff Consulting
Org.nr: 556827-7668
Bolaget skall bedriva utbildning och rådgivning inom pedagogiska området, vägledning, karriärutveckling och ledarskap.
Almi Företagspartner Blekinge AB
Org.nr: 556488-1158
Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop. 1993-94:40, bet. 1993-94:NU11, rskr 1993-94:80). Beslutet innebär bl.a. att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersätt ...
Barvesten Sweden AB
Org.nr: 556893-6065
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom mobilkommunikation, ledarskap, innovation och rådgivning samt bedriva förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Bergåsa Consult AB
Org.nr: 556959-6868
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, import och försäljning av kosmetika och accessoarer, samt konsultverksamhet inom IT-tillämpning för industri.
Björn Lindmar AB
Org.nr: 556680-8662
Bolaget skall äga och förvalta aktier och bedriva juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Blekinge Business Incubator AB
Org.nr: 556669-3031
Bolaget ska bedriva företagsutveckling via en fysisk eller virtuell inkubator som erbjuder kvalificerad rådgivning, stöd och service för att hjälpa fram företag från idéer och projekt ävensom idka därmed förenlig verksam ...
CAN Invest AB
Org.nr: 556934-6397
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, samt utföra konsultationer och rådgivning inom ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
Gittans Rådgivning KB
Org.nr: 969755-5028
Rådgivning angående livs-stil, avslappning, bantning, försäljning av diverse kläder via nätet.
JAKOP HB
Org.nr: 916594-5917
Utbildningskonsult och teknisk rådgivning, design och försäljning av konfektion, import och försäljning av golfutrustning, sportutrustningar och hobbymaterial.
JP Guide&Change AB
Org.nr: 556925-9236
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet mot organisationer, grupper och individer i form av rådgivning, stöd, förändring och utveckling. Tjänsterna består av terapi, behandling och träning inom lindriga psykiatriska diagno ...
Kosunen Eriksson Konsulting AB
Org.nr: 556861-1197
Bolaget ska bedriva verksamhet som i första hand har till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Bolaget fokuserar på juridisk rådgivning samt ledning och organisation med specialisering inom planering och byggande. Ve ...
Lisskullan AB
Org.nr: 556967-6454
Bolaget ska bedriva verksamhet med asylboende, ensamkommande flyktingbarn, fastighetsförvaltning, restaurangverksamhet, kapitalförvaltning, konferenser, juridisk rådgivning, global researrangör, organisationsutveckling, ...
LR Ekonomi i Karlskrona AB
Org.nr: 556989-5609
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, bokslut och deklaration, ekonomisk rådgivning till mindre företag samt därmed förenlig verksamhet.
Lumin Scandinavia AB
Org.nr: 556761-6502
Bolaget skall idka försäljning, konsultverksamhet, rådgivning och agenturverksamhet inom områdena IT och AV (bild och ljud) samt därmed förenlig verksamhet.
LUNDEKE AB
Org.nr: 556665-5709
Bolaget skall bedriva direkt eller indirekt rådgivning och utbildning inom ekonomi och juridik, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mikur Blekinge AB
Org.nr: 556945-5263
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, handledning och rådgivning inom psykosocial verksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Milcon AB
Org.nr: 556090-8963
Föremålet för bolagets veksamhet är att bedriva konstruktion, tillverkning och försäljning av materialhanteringsutrustning, bedriva handel med värdepapper och förvaltning av fast egendom samt bedriva rådgivning inom mana ...
Nemini Security AB
Org.nr: 556824-5004
Bolaget skall bedriva revisioner, analyser och rådgivning inom personsäkerhet, IT- och informationssäkerhet och fysisk säkerhet, samt därmed förenlig verksamhet.
OLJO Invest AB
Org.nr: 556933-0789
Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, administration samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.