Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Farsta

AB Skandic Omsorg
Org.nr: 556877-4508
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, rekrytering, annonsförsäljning, marknadsformningsverksamhet i form av utformning, tryck, rådgivning, skapa hemsidor, datorprogrammering, bokföring, konsulting admi ...
Aktiebolaget Solid Norden
Org.nr: 556895-1700
Aktiebolaget ska bedriva inkasso verksamhet samt hantering, administration och köp av kundfordringar och därmed relaterade tjänster, bedriva finansiell och juridisk rådgivning, äga och förvalta fastigheter (kameralt och ...
Aktiebolaget Svenska Eken corpusjuriscivilis
Org.nr: 556577-1002
Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet samt hantering, administration och köp av kundfordringar och därmed relaterade tjänster, bedriva Finansiell och juridisk rådgivning, äga och förvalta fastigheter (kameral och tekni ...
ALL - TIME Management STOCKHOLM AB
Org.nr: 556894-7831
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, utbildning och styrning inom friskvård och ekonomi. Företaget skräddarsyr och designar unika lösningar inom dessa områden utifrån kundens önskemål.
Davidsson Erik och Lotta AB
Org.nr: 556896-5312
Företaget ska vara verksam inom främst hälsa, handel och ekonomisk förvaltning. Företaget ska bedriva rådgivning, kursverksamhet, försäljning och behandling inom kost, kälsa, träning, friskvård och estetisk tandvård. Han ...
Denander & Co AB
Org.nr: 556498-6403
Bolaget skall idka ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring' musikförlagsverksamhet' producerande verksamhet, konsultverksamhet och handelsrörelse inom media- och bokförlagsbranschen' författar- och konstnärsverksamh ...
Ekonomikoll 100 AB
Org.nr: 556867-8477
Redovisning, lönehantering, ekonomisk rådgivning och administration till företag och privatpersoner.
Entera AB
Org.nr: 556699-2292
Bolaget ska bedriva dataprogramutveckling och rådgivning i datorfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Herclik Media & Redovisning AB
Org.nr: 556816-9352
Bolaget ska bedriva undertextnings- och översättningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva bokföring och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hertsgaard Finans & Försäkring AB
Org.nr: 556651-2173
Bolaget skall bedriva finasiell rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Hållbarhetscirkeln enblom konsult AB
Org.nr: 556843-6058
Konsultverksamhet innefattande rådgivning, utbildning och information till verksamheter som vill arbeta hållbart. Hållbarhet i detta avseende innefattar tre huvudsakliga perspektiv: hållbar ekonomi, hållbar kvalitet, hål ...
ITW Construction Products AB
Org.nr: 556030-8578
Bolaget skall erbjuda tekniskt effektiva och ekonomiskt fördelaktiga sammanfogningslösningar till främst trämanufaktur- och byggnadsindustri samt till företag med smältlimningsbehov. Erbjudanden kan även innefatta rådgiv ...
JOMAT HANDELSHUS HB
Org.nr: 969764-1778
Konsultation, rådgivning och handel med skadedjursbekämpning. Samt förmedling av tjänster och produkter inom skog och träbranschen dessutom handel med livsmedel, kemialier och tekniska anordningar som utnyttjar förnybar ...
Köksskräddar'n i Stockholm Kommanditbolag
Org.nr: 969654-4635
Marknadsföra totala köksinredningar och därmed sammanhängande konsultativ rådgivning.
LAZILL Ekonomi & Förvaltning AB
Org.nr: 556889-1591
Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning, uthyrning av kontorsutrymme, redovisning, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Oefverberg Production AB
Org.nr: 556909-3791
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, politisk rådgivning, lobbyism, idéproduktion inom public affairs-området. Dessutom ska bolaget bedriva handel med värdepapper, dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt f ...
PLAAHN International Aviation and Design Group AB
Org.nr: 559016-1179
Bolaget ska bedriva IT-verksamhet, IT-utbildning, rådgivning, konsultverksamhet inom IT, försäljning och uthyrning av IT-utrustning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även driva utveckling av design under de eg ...
StaHRc AB
Org.nr: 556760-7444
Bolaget ska bedriva konsulting och rådgivning inom HR, coaching samt interimt ledarskap. Även bedriva handel med värdepapper samt uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Städbemaning i Sverige AB
Org.nr: 556442-9107
Bolagets skall utföra alla typer av hushållsnära tjänster såsom städning, barnpassning, äldreomsorg, trädgårdsarbete, hantverkstjänster. Uthyrning av personal. Bolagets verksamhet ska även vara vara företagskonsultatione ...
Svenskt webbarkiv AB
Org.nr: 559011-3303
Bolaget skall bedriva IT-tjänster inom utveckling, design och rådgivning, samt arkivering av webbplatser och därmed förenlig verksamhet.