Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Falkenberg

AgriVentus AB
Org.nr: 556926-6926
Bolaget skall bedriva tekniska tjänster och rådgivning inom lantbrukssektorn, vindkraftsproduktion, äga och förvalta aktier och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Alajo AB
Org.nr: 556610-5689
Bolagets verksamhet är att bedriva kreaktiv företagsekonomisk rådgivning, jämte därmed förenlig verksamhet.
Bengt Crafoord HB
Org.nr: 969717-5405
Redovisning, konsultering, rådgivning, ekonomisk verksamhet och därtill hörande verksamhet.
Bestalwi AB
Org.nr: 556796-7160
Bolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BIH Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556285-8778
Bolaget skall bedriva bokföring och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva musik-underhållning samt konsultverksamhet avseende foder till djur och därmed förenlig verksamhet.
Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland, EF
Org.nr: 769602-0705
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: tillhandahålla medlems- och företags- rådgivning, informations- och utbildningstjänster samt bedriva därmed sammanhängande och förenlig v ...
Digesgård AB
Org.nr: 556592-8578
Bolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning, förvaltning av och handel med aktier och fastigheter, handel med fritidsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Eirefelt Holding AB
Org.nr: 556197-1465
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Emliot Advisory AB
Org.nr: 556921-5311
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisions- verksamhet och rådgivning inom företagsekonomi, redovisning och beskattning samt förvaltning av aktier och andelar jämte därmed förenlig verksamhet.
Förvaltnings AB Skrea Strand
Org.nr: 556384-3365
Bolaget ska bedriva företagsekonomisk rådgivning samt förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Gunlud C AB
Org.nr: 556718-5599
Bolaget skall bedriva kalkylering och rådgivning inom mark och anläggningsverksamhet samt därmed förenlg verksamhet.
Hagstrom Ventures AB
Org.nr: 559027-0806
Bolaget skall bedriva teknisk och affärsmässig utveckling, ledning, rådgivning och finansiering och utveckla en portfölj av dotter intressebolag och därmed också bedriva förvaltning av aktier i intressebolag och handel m ...
Hallandsdiket AB
Org.nr: 556609-6029
Bolaget ska bedriva genom dotterbolag, revisionsverksamhet, redovisningstjänster samt ekonomisk rådgivning.
Industri Gruppen Hjortsberg HB
Org.nr: 969658-9663
Fastighets- och värdepappersförvaltning. Teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivning. Medicinsk konsultation åt företag och enskilda. Läkarpraktik.
Jasec Konsult AB
Org.nr: 556850-6918
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva företagsekonomisk rådgivning, konsultation inom management, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Johex Handel & Entreprenad AB
Org.nr: 556324-4895
Bolaget ska bedriva reparationsverksamhet för motorfordon, båtar och verkstadsmaskiner. Bedriva nybyggnation, rivning och återvinning, reparation och underhållning av byggnader. Försälja tillbehör, reservdelar, återvunni ...
KBT- och utredningscentrum Zetterström AB
Org.nr: 556944-1677
Företaget skal bedriva psykologisk behandling, utredning, konsultation, rådgivning, psykosociala insatser och därmed förenlig verksamhet.
Kom å Hälsa AB
Org.nr: 556968-8228
Bolaget ska bedriva verksamhet inom friskvård & hälsobranschen i form av: Träning och motion, inomhus och utomhus. Nivå'individ' behovsanpassat. Rådgivning, taktil-, svensk klassisk massage, föreläsningar, kurser, worksh ...
Krister Hansson ekonomi AB
Org.nr: 556193-9942
Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet såsom biträde med redovisning, bokslut, ekonomisk rådgivning, konsultation och utbildning inom verksamhetsföremålets område, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper ...
Kungshall AB
Org.nr: 556158-2593
Bolaget ska bedriva verksamhet inom jobbcoachning, personalkonsulting, ekonomisk och juridisk rådgivning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.