Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Ängelholm

Allt om Lön Sverige AB
Org.nr: 556859-3833
Bolaget skall bedriva information och rådgivning inom lön och HR-området, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Ljunge Förvaltning KB
Org.nr: 969720-7257
Konsultverksamhet inom finansiell rådgivning och finansverksamhet samt handel med antika möbler.
BERGMARK SUSTAINABILITY AB
Org.nr: 556791-3198
Bolaget skall bedriva analys & strategisk rådgivning avseende miljö och sociala frågor samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bevattning ur Vegeå EF
Org.nr: 769621-1361
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta medlemmarnas behov av vattenuttag ur Vegeås nedre flöde för bevattning. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att upphand ...
Bjonne Invest AB
Org.nr: 556916-2760
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom säljträning, marknadsföring, logistik, investeringsfrågor, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Brandt Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556640-5725
Bolaget skall idka rådgivning inom ekonomi, personal- och administration och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även sälja ridsports- och fritidsutrustning samt producera musik.
Butik Nr. 18 HB
Org.nr: 969766-5884
Butikshandel. Försäljning av kläder, skor, smycken, accessoarer, heminredning, möbler, textilier, hygienartiklar samt egentillverkning av ovanstående. Rådgivning och konsultering inom homestyling.
Carl Eric Vöcks Data HB
Org.nr: 969650-4548
Redovisning samt rådgivning i ekonomiska bolagsfrågor, dessutom skall bolaget verka inom området fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
CC 2 Ängelholm AB
Org.nr: 556924-9864
Företaget ska bedriva hälsofrämjande arbete inom friskvård samt rådgivning och utbildning till bättre hälsa. Även bedriva sjukvård i form av sjukgymnastisk behandling
FA VS Konsult AB
Org.nr: 556951-8235
Aktiebolaget ska tillhandahålla med VS kalkyl, rådgivning och tillfällig projektledning.
Familjejuristen Stina Fridlund AB
Org.nr: 559038-2106
Bolaget skall bedriva juridisk verksamhet samt ekonomisk rådgivning. Bolaget skall även idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Flygstaden Veterinärklinik Halmstad AB
Org.nr: 556981-0160
Bolaget ska bedriva veterinärmedicinsk verksamhet, rådgivning och konsultation inom veterinärmedicin, försäljning av tillbehör och foder samt därmed förenlig verksamhet.
Fornby Invest AB
Org.nr: 556423-1289
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, finansiell rådgivning samt konsulttjänster inom redovisning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Helsingborgs Ekonomi & Revision AB
Org.nr: 556806-7556
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring, revision, skatte- rådgivning och övrig konsultverksamhet inom ekonomi samt bildande och försäljning av bolag jämte därmed förenlig verksamhet.
Hugin & Munin Nordic KB
Org.nr: 969650-4241
Konsult i internationell affärs- och produktutveckling, förvärvsförmedling och investeringar inom läkemedel och medicintekniska området samt medicinsk rådgivning och service samt härmed förenlig verksamhet.
Huntley Equine Clinic AB
Org.nr: 556594-0029
Bolaget skall bedriva veterinärverksamhet med klinik, seminverksamhet, utbildning, rådgivning, rehabilitering, hovslageri, försäljning av foder, tillsatser, medikament, uppfödning och försäljning avhästar samt därmed för ...
Hälsostudion Laxen SPA AB
Org.nr: 556762-2286
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva friskvård, SPA, utbildning och rådgivning inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
KH Architects AB
Org.nr: 556986-6329
Aktiebolaget ska bedriva arkitekturverksamhet och fastighets- rådgivning jämte därmed förenlig verksamhet.
MOBA Redovisningskonsulter KB
Org.nr: 916537-9943
Redovisning, bokföring, kamerala tjänster, ekonomisk rådgivning, skrivbyråverksamhet samt affärsjuridiska uppdrag
Peder Strömqvist Affärsutveckling AB
Org.nr: 556646-2080
Bolagets verksamhet ska vara att ge rådgivning inom affärsutveckling, uthyrning av fast och lös egendom, uthyrning av personal, investeringar i aktier och andra värdepapper ävensom därmed förenlig verksamhet.