Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programvaruutgivare i Norrköping

AIMROC INVENT AB
Org.nr: 559025-5781
Bolaget utvecklar och marknadsför innovativa kvalitetsapplikationer inom affiliate och gamificationsegmentet för mobila enheter.
AL NAFEY AB
Org.nr: 556944-4457
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment). Handel med livsmedel, frukt och grönsaker, partihandel, import av ...
Azend Development AB
Org.nr: 556957-0970
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, webb, applikation, utbildning, support samt därmed förenlig verksamhet.
Briljant Ekonomisystem AB
Org.nr: 556488-2362
Bolaget skall bedriva utveckling av administrativa datasystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cloudbase AB
Org.nr: 556838-6691
Bolaget ska bedriva IT-tjänster och konsultation inom transportsektor.
Conerva AB
Org.nr: 556720-7237
Aktiebolaget ska bedriva datakonsulttjänster inom industrin samt därtill liknande verksamhet.
Dapresy AB
Org.nr: 556637-9904
Bolaget skall bedriva datateknisk support och sytemutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Extract Information i Ö-vik AB
Org.nr: 556504-2024
Bolaget ska utveckla och försälja programvaror för persondatorer samt bedriva utbildnings- och konsultverksamhet med inriktning på teknisk databearbetning samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
GOES International AB
Org.nr: 556718-1085
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och försäljning av dataspel och därmed förenlig verksamhet, samt handel mved värdepapper.
GreatRate Sweden AB
Org.nr: 556922-0899
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och konsultation inom affärsutveckling, nöjdhetsmätningar, IT, reklam, internetlösningar, lagring och analys av data samt därmed förenlig verksamhet.
Infomed Data AB
Org.nr: 556087-3688
Bolaget skall bedriva medicinsk samt datateknisk utvecklings- och konsultverksamhet, medicinsk läkarpraktik, försäljning av medicinsk-tekniska hjälpmedel, försäljning av datortillbehör och programvara samt därmed förenli ...
InspireIT Sweden AB
Org.nr: 556679-3484
Bolaget sskall bedriva utveckling, försäljning, installation och support av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
JitKon AB
Org.nr: 556683-8768
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT- och dataområdet samt dans och scrapbooking. Bolaget ska även bedriva försäljning och service av hård-, mjukvara till datorer och kontorsförbrukningsvaror, utbildnings- och i ...
Korsord Esse AB
Org.nr: 556876-2289
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av spel-, korsords- och underhållningstjänster för internet, publiceringar på domän samt därmed förenlig verksamhet.
Mabolo AB
Org.nr: 556887-1668
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom IT, reklam, utbildning och affärsutveckling samt drift och utveckling av webbplatser, e-handel samt utgivning av mjukvara, vidare skall bolaget också investera i bolag, äga och fö ...
mAnalyze AB
Org.nr: 556772-5618
Bolaget skall bedriva utveckling av programvara för fastighets- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Mattias Johansson System Development AB
Org.nr: 556812-2385
Bolaget ska utföra kvalificerade konsulttjänster inom systemutvecklling och IT-arkitekturområdet samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Proactive Gaming Scandinavia AB
Org.nr: 556697-3128
Bolaget ska bedriva verksamhet med utveckling och licensiering av programvaror samt tillhandahållande av konsulttjänster inom IT och spelindustrin.
Skogslikviditet Sverige AB
Org.nr: 556956-3553
Försäljning av beräkningsmodeller för skogsfastigheter samt konsultverksamhet med inriktning mot banker och skogsföretag.
TDD Technologies Europe AB
Org.nr: 556908-7405
Aktiebolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva affärsutvecklings- och konsultverksamhet såsom informationsanalys, verksamhetsanalys, systemanalys, system- utveckling, systemförvaltning, utbildning, p ...