Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programmering i Tyresö

2 Generations Data Consulting HB
Org.nr: 969642-8334
Konsultverksamhet inom datorbranschen såsom programmering, samt vissa bisysslor som kan uppstå vid programmering, som uppbyggnad av nätverk, rådgivning och försäljning av hård- och mjukvara.
A Bohman Consulting AB
Org.nr: 556968-6685
Datakonsult med inriktning på programmering och simulering med därtill hörande verksamheter
AQ System AB
Org.nr: 556785-7346
Bolaget ska äga och förvalta företag samt fast egendom, bedriva handel med värdepapper, bedriva konsultverksamhet, försäljning, uthyrning samt leasingverksamhet, dock ej verksamhet enligt bank- rörelselagen, inom områden ...
Biomaxi AB
Org.nr: 556917-9129
Sluten sjukvård: allmänpraktiserande läkarverksamhet och specialistläkarverksamhet inom öppenvård. Byggverksamhet: mark- och grundarbeten. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (personbilar, husbilar). Ut ...
Biomaxi HB
Org.nr: 969737-1863
Sluten sjukvård: allmänpraktiserande läkarverksamhet och specialistläkarverksamhet inom öppenvård. Byggverksamhet: mark- och grundarbeten. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (personbilar, husbilar). Ut ...
Brightly AB
Org.nr: 556952-0561
Datakonsult med inriktning på programmering och systemutveckling.
C Johansson Konsult AB
Org.nr: 556269-9990
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen såsom design och utveckling av datorbaserade system. Verksamheten skall dessutom inom samma bransch omfatta rådgivning, programmering, projektledning och systemfö ...
DameTech AB
Org.nr: 556750-6802
Aktiebolagets verksamhet ska vara analysering, konstruktion och programmering av system- och programvara, utförande av analyser av användarnas behov och problem. Utveckling, tillverkning, framtagning av dokumentation sam ...
Heyra Consulting AB
Org.nr: 556556-0009
Bolaget skall bedriva konsultation, implementation, programmering samt förvaltning av affärssystem samt därmed förenlig verksamhet.
Heyra Holding AB
Org.nr: 556665-0817
Bolaget skall bedriva konsultation, implementation, programmering samt förvaltning av affärssystem samt därmed förenlig verksamhet.
Improve-IT Stockholm AB
Org.nr: 559011-4129
Konsultverksamhet avseende företags organisation samt rådgivning, implementering och programmering av datasystem.
ITsReallySoft AB
Org.nr: 556713-7095
Bolagets verksamhet ska vara konsultativ verksamhet och utbildning inom följande IT områden och därmed förenlig verksamhet. - Programmering. - Försäljning av programvara. - Webb-Design -hemsidor och bildhantering med fo ...
Japoso AB
Org.nr: 556488-7684
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med avseende på programmering och metodutveckling inom finmekanisk tillverkning. Därutöver skall leasingverksamhet bedrivas med verkstadsmaskiner.
JBG Ekodata AB
Org.nr: 556579-4491
Bolaget skall driva redovisningsbyrå samt konsultverksamhet genom data och programmering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jeansoft AB
Org.nr: 556775-5433
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, bedriva konsultverksamhet inom systemering och programmering inom databranschen samt därmed förenlig verksamhet.
John Galt AB
Org.nr: 556873-6697
Bolaget skall utföra dataprogrammering (utveckling av programvaror, hemsidor och programmering).
JorOst IT Konsult AB
Org.nr: 559028-3379
Aktiebolaget ska bedriva teknisk och administrativ konsultverksamhet företrädesvis avseende databehandling och processutveckling, bedriva projektering, installation och drift av IT-systemlösningar och nätverk, bedriva sy ...
Konvex Leasing AB
Org.nr: 556280-7486
Bolaget skall utöva handel med värdepapper, ädelmetaller samt bedriva leasingverksamhet med maskiner, inventarier och ädel- metaller. Bolaget skall dessutom idka konsultverksamhet inom metodutveckling avseende finmekanis ...
La Morena HB
Org.nr: 969721-8023
Import samt försäljning av damkläder i butik. Datakonsult med inriktning på programmering.
Mesax AB
Org.nr: 556944-3673
Bolaget skall bedriva konsultation och tjänster för utveckla företags dataanvändning. Bolaget kommer även erbjuda datautbildning, programmering och datainstallationer.