Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programmering i Linköping

Albin Consulting AB
Org.nr: 556597-4648
Bolaget skall verka inom konsultbranschen data och datasäkerhet, såsom styrsystem och embedded, produkt- och mjukvaruutveckling, designspecifikationer, testspecifikationer, dokumentation, programmering, datasäkerhet, för ...
Andreas Söderström Konsult AB
Org.nr: 556948-3984
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom datorgrafik, visuella effekter för TV och film, beräkningsfysik, programmering, visualisering och geografiska informationssystem samt idka därmed förenlig verksamhet.
Datariet AB
Org.nr: 556384-9347
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med programmering, systemering, utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
elatior HB
Org.nr: 969658-9705
Programmering och utveckling av egna system som vi sedan har som avsikt att sälja. Traditionell konsultverksamhet, dvs utveckling (programmering) av system på direkt uppdrag av kund. Utbildning och support (driftstöd) av ...
Energi Reklambyrå AB
Org.nr: 556500-5906
Bolaget skall bedriva produktion och design av interaktiv multimedia, webb och datalösningar samt programmering.Bolaget skall dessutom bedriva reklam- och annonsbyråverksamhet, grafisk design och produktion, konsultverks ...
Experimentfabriken AB
Org.nr: 556971-5013
Företaget ska bedriva fritidskurser i naturvetenskap för barn i åldern 9-18 år. Kurserna är främst inom kemi, teknik, programmering, robotik, biologi, elektronik och sker över hela Sverige.
Five Eights Consulting AB
Org.nr: 556999-6423
Aktiebolaget ska erbjuda tjänster inom skriftställeri såsom utbildning, översättning, korrekturläsning, teknikinformation och övriga typer av författarskap sam erbjuda olika tjänster inom ingenjörskonsten såsom utbildnin ...
Folcroft Production HB
Org.nr: 969655-5235
Konsultverksamhet inom IT-området såsom cgi-programmering, grafisk layout, webdesign, hemsideproduktion samt förmedlig av Internet-relaterade tjänster.
Fredrik Finurlig Löfgren AB
Org.nr: 559019-0525
Programutveckling, mjukvaruutveckling, webbprogrammering. Programmerar och utvecklar kundanpassade tekniska produkter, ofta robotar. Robotik som inkluderar elektronikutveckling, programmering och algoritmer, hårdvarulösn ...
FreeKick AB
Org.nr: 556627-3263
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att erbjuda såväl tjänster som produkter inom IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi). Tjänsterna består av projektledning, systemutveckling, programmering, design, journali ...
GOLI AB
Org.nr: 556871-4512
Företaget bedriver verksamhet inom områdena data' IT och kultur. Huvudområdena är utveckling av IT-produkter och tjänster, exempelvis programmering och mobilapplikationsutveckling, samt musiktjänster.
Haafnuschck'n HB, HN'N
Org.nr: 916681-4401
Programmering och systemutveckling för persondatorer samt idka handel och därmed förenlig verksamhet.
HERN Labs AB
Org.nr: 556556-8770
Bolaget skall bedriva mjukvarutillverkning och programmering samt därmed förenlig verksamhet.
igornet AB
Org.nr: 556912-9538
Utveckling och programmering av e-handel, säljstöd och datasystem. Företagsfotografering och porträttfotografering.
Ikonisk AB
Org.nr: 556892-3576
Bolagets verksamhet omfattar konsulttjänser såsom utveckling, programmering, översyn och övervakning av IT-system, företrädesvis riktat mot företag, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Innerproduct Sweden AB
Org.nr: 556987-2012
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom matematisk modellering och programmering samt därmed förenlig verksamhet.
Innovativus AB
Org.nr: 556626-9204
Bolaget ska bedriva: Konsultverksamhet och undervisning inom ekonomi och kommunikation. Konsultverksamhet och undervisning inom data och informations- teknologi, såsom programmering och undervisning. Konsultverksamhet o ...
LinkSoft HB
Org.nr: 969765-2429
Föremålet för företagets verksamhet är datakonsult med inriktning på programmering, IT-tjänster och webbutveckling.
Lundgren Design AB
Org.nr: 556984-5489
Datakonsult med inriktning på programmering och webbdesign, försäljning av webbhotell, grafisk design, filmmedia och redigering, bildmedia och redigering samt utveckling av applikationer.
Ove Kernell Systemutveckling AB
Org.nr: 556826-8634
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom programmering, systemdesign, projektledning, dokumentation, fotografering, förvärva och förvalta värdepapper, fast och lös egendom sa ...