Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Kalmar

Krippa Design HB
Org.nr: 969776-6989
Bolaget är en design byrå som ska bedriva försäljning av tjänster inom kategorin för grafisk & video design. Vi erbjuder tjänster som logotyper, företagsidentiteter, grafiska profiler, digital design, affischer, skivoms ...
Wilson Creative AB
Org.nr: 556684-4907
Bolaget skall bedriva mediaproduktion för webb, print, TV och ljud, finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsaktiebolag, ävensom idka därmed förenlig verks ...