Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wilson Creative AB

"Bolaget skall bedriva mediaproduktion för webb, print, TV och ljud, finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsaktiebolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Print - Reklambyråer
Org.nr: 556684-4907
Företagsform: Aktiebolag