Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Göteborg

Acta Print i Göteborg HB
Org.nr: 969684-3623
Kopiering och utskrift. Originalframtagning.
Active Print Skylt & Design i Göteborg AB
Org.nr: 556932-2356
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, design och produktion av skyltar.
afp print management AB
Org.nr: 556913-0874
Bolaget skall bedriva projektledning, konsultation, handel, packning, lagring och distribution av marknadsföringsmaterial och tryckmaterial. Förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Team Print KB
Org.nr: 969643-9067
Bedriva screen-tryckeri, reklam, export och import inom screen-tryckeri och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
Bulldog Interactive AB
Org.nr: 556961-1246
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, marknadsföring och reklam inom print samt därmed förenlig verksamhet.
Bulldog Mediagroup AB
Org.nr: 556809-8494
Bolaget ska bedriva försäljning, marknadsföring och reklam inom print samt därmed förenlig verksamhet.
Conoi AB
Org.nr: 556971-6136
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med försäljning av varor och tjänster inom IT, print, kaffe, telekom, inredning och förbrukningsartiklar samt köp och försäljning av fast egendom, aktier och värdepapper jämte därmed f ...
Digital Quality Solutions Advertising Agency Gothenburg HB
Org.nr: 969763-8675
Reklambyrå som utför en marknadsanalys av tänkt kund och därefter skapar en grafisk profil utformad efter kundens verksamhet. I detta ingår grafiska layouter av hemsidor, print, fotografering, grafiska profiler och digit ...
Dokken & Co AB
Org.nr: 556567-3679
Föremål för bolagets verksamhet är att utföra konsultationer och kemisk rengöring inom industriella förbränningsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Att sälja'tillhandahålla tjänster, produkter och utveckla idée ...
GR Print HB
Org.nr: 969679-9916
Försäljning av toners för skrivare och fax.
Hellbjörn Schedwin kommunikation HB
Org.nr: 969777-3936
Handelsbolaget är en kommunikationsbyrå. I vår affär ingår analys av rådande situation, framtagande av kommunikationsstrategier, produktion och aktivering av kommunikationsmaterial samt uppföljning. Vi ämnar arbeta med a ...
House of Print i Göteborg AB
Org.nr: 556612-9556
Bolaget skall bedriva rationell printning med senaste teknik inom digital och offsettryck samt därmed förenlig verksamhet.
Print Avant Garde AB
Org.nr: 556327-5238
Bolaget skall bedriva digital tryckeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Rundqvist & co EF
Org.nr: 769625-4569
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom arbete med att utveckla och driva ett arbets- integrerat socialt företag varvid hela eller delar av föreningens verksamhet bedrivs som näring ...
SPECTRA D'Sign Kopiering AB
Org.nr: 556575-2879
Bolaget skall bedriva print och kopiering.
Tabloid Sverige AB
Org.nr: 556989-2614
Mediaföretag med inriktning på tidningsproduktion i print och web.
two86 productions HB
Org.nr: 969749-3188
Produktion inom webb och print, det vill säga skapande av webbsidor och trycksaker.
Unleash der Rotwild AB
Org.nr: 556991-4236
Bolaget skall bedriva handel mot konsument med företrädesvis tobaksvaror samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva design, tillverkning, import och försäljning av modeprodukter såsom väskor, accessoarer, urv ...
Urbajoy Design Studio AB
Org.nr: 559026-5491
Konsultverksamhet inom: Industridesign och produktutveckling, prototyp och modellbyggnad, designstrategi, CAD konstruktion. Medicinteknisk design, grafisk design, förpackningsdesign, tryckeriverksamhet inom 2D- och 3D- p ...